Studijní oddělení

Se svými dotazy ohledně bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu obracejte na proděkana pro studijní záležitosti JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D., a to prostřednictvím e-mailu: maxim.tomoszek@upol.cz

Aktuálně

- I nadále je možné vyřizovat studijní záležitosti on-line, viz pokyny níže:

Potvrzení o studiu
-
Nově je pro jeho získání možné využít Portál UP. Potvrzení o studiu student najde pod dlaždicí ELF (lektronické formuláře), kde se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.

Žádosti
- Žádost o výjimečné prominutí povinnosti studenta; Prohlášení o zanechání studia zasílejte pouze poštou, popř. doručte osobně na podatelnu PF UP,  všechny ostatní podepsané formuláře žádostí  /včetně příloh/, prosím, zasílejte e-mailem, poštou, nebo doručte osobně v úřední hodiny na studijní odd. PF UP. 
- Pokud zasíláte žádost o uznání předmětu e-mailem, je nutné, aby přiložený soubor obsahoval vyplněný formulář žádosti + doklad o absolvování předmětu. Pokud chcete uznat více předmětů, je nutné, abyste poslali na každý předmět zvlášť soubor, který bude obsahovat naskenovanou podepsanou žádost + doklad o absolvování předmětu - tzn. 1 předmět = 1 soubor obsahující žádost + doklad o absolvování předmětu, např. Zápisový list A. Pokud žádáte o uznání absolvování předmětu z jiné fakulty, VŠ, popř. zahraniční univerzity - doložte navíc i anotaci absolvovaného předmětu.

Uzavření studia
- Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi - Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce.

Studijní oddělení-kontakty

Adresa:
17. listopadu 8, 779 00 Olomouc 

Vedoucí:
Bc. Vladěna Břeňová, DiS.
správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě;
databáze STAG; přijímací řízení; mimořádná stipendia, prospěchvá stipendia
tel.: 585 63 7510
e-mail: vladena.brenova@upol.cz; studijni.pf@upol.cz

Studijní referentky:
Šárka Jelínková
2. - 5. ročník magisterského studia oboru Právo
tel.: 585 63 7706
e-mail: sarka.jelinkova@upol.cz  
Úřední hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek:    8,00 - 11,30 hod.
úterý:                            13,00 - 15,00 hod. 

Bc. Lenka Sedláková
1. ročník magisterského oboru Právo; bakalářské
a navazující magisterské studium; fakultní rozvrhář
tel.: 585 63 7511
e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz
Úřední hodiny: 
pondělí, středa:                8,00 - 11,30 hod.
úterý:                            13,00 - 15,00 hod.

Bc. Alice Tandlerová
administrátorka oboru Právo v CŽV;
doktorský studijní program a rigorózní řízení
tel: 585 63 7688
e-mail: alice.tandlerova@upol.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa:                8,00 - 11,30 hod.
úterý:                            13,00 - 15,00 hod. 
Ve dnech konání tutoriálů: 9,00 - 10,30 hod.