Aktuálně

Nejbližší zasedání AS PF UP se uskuteční 2. listopadu 2020 od 15:00. Senátoři se sejdou online na platformě Zoom. Odkaz bude senátorům a všem členům akademické obce PF UP včas zaslán.

Program:

  1. Předjednání Strategického záměru PF UP 21+
  2. Nominace člena Sněmu Rady vysokých škol
  3. Informace o průběhu dostavby knihovny
  4. Informace o dosavadním průběhu distanční výuky
  5. Stav stipendijního fondu, změna prospěchových stipendií
  6. Stav přijetí citační směrnice

Zápisy ze zasedání

2019

2018

2017

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. - Katedra ústavního práva

Místopředseda:

Jaroslav Křepelka - Právo, 5. ročník

Další členové - akademičtí pracovníci:

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - Katedra teorie práva a právních dějin

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. - Katedra politologie a společenských věd

JUDr. Mag. i. Michal Malacka, Ph.D., MBA - Katedra mezinárodního a evropského práva

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. - Katedra soukromého práva a civilního procesu

JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. et Mgr. Taťána Zelenská, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

Další členové - studenti:

Martin Dvořák - Právo, 5. ročník

František Kousal - Právo, 5. ročník

Tomáš Pustka - Právo, 5. ročník

Marek Stratilík - Právo, 5. ročník

Jiří Stýblo - Právo, 5. ročník

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS PF UP pro období 2018-2021

Volební řád AS PF UP a Jednací řád AS PF UP naleznete na úřední desce PF UP v sekci Vnitřní předpisy.