Předpisy a formuláře

Formuláře pro studenty PF

ELF2 - Elektronické formuláře Univerzity Palackého v Olomouci elf2.upol.cz


Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Evidenční list /zápis do studia; hlášení změn v osobních údajích/


Žádost (doc)

Žádost o uznaní předmětu (doc)

Postup - viz odkaz: https://www.pf.upol.cz/studenti/studium/organizace-studia/#c6824

Žádost o dodatečný zápis/odepsání předmětu

Žádost o uznání doby rodičovství


Absolventi CŽV

- Žádost o nahrazení NSZ dokladem o splnění všech studijních povinností 

- Žádost o uznání předmětů splněných v programu Právo v CŽV a zařazení do 2. ročníku


Potvrzení o studiu (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - obor Právo (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - obor Evropská studia (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - obor Právo ve veřejné správě (doc)


Prohlášení o zanechání studia


Žádost o přiznání mimořádného stipendia

Žádost o přiznání prospěchového stipendia - /Směrnice děkanky S-2/2015/

Návrh na přiznání mimořádného stipendia


Potvrzení o vykonání Odborné stáže na soudě 

Smlouva o Odborné praxi pro bakaláře

Potvrzení o vykonání odborné praxe pro bakaláře


Doktorské studium - Plnění ISP - obor Evropské a mezinárodní právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Občanské právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Správní právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Trestní právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Ústavní právo

Doktorské studium - Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Doktorské studium - Přihláška k obhajobě disertační práce

Doktorské studium - Evidenční list