Předpisy a formuláře

Formuláře pro studenty PF

Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Evidenční list /hlášení změn v osobních údajích/


Žádost /např. Individuální studijní plán, přerušení studia...../(doc)

Žádost o uznaní předmětu (doc)

Postup - viz odkaz: https://www.pf.upol.cz/studenti/studium/organizace-studia/#c6824

Žádost o dodatečný zápis/odepsání předmětu

Žádost o uznání doby rodičovství


Absolventi CŽV

- Žádost o nahrazení NSZ dokladem o splnění všech studijních povinností - program Právo a právní věda v CŽV

- Žádost o nahrazení NSZ dokladem o splnění všech studijních povinností - program Právo ve veřejné správě v CŽV

- Žádost o uznání předmětů splněných v programu Právo a právní věda v CŽV a zařazení do 2. ročníku

Žádost o uznání předmětů splněných v programu Právo ve veřejné správě v CŽV a zařazení do 2. ročníku


Potvrzení o studiu (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - program Právo a právní věda (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - obor Evropská studia (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - program Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě (doc)

Potvrzení o absolvování studia státní zkouškou - program Právo ve veřejné správě


Prohlášení o zanechání studia


Žádost o přiznání mimořádného stipendia

Žádost o přiznání prospěchového stipendia - /Směrnice děkanky S-2/2015/

Návrh na přiznání mimořádného stipendia


Potvrzení o vykonání Odborné stáže na soudě 

Smlouva o Odborné praxi pro bakaláře

Potvrzení o vykonání odborné praxe pro bakaláře


Doktorské studium - Plnění ISP - obor Evropské a mezinárodní právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Občanské právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Správní právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Trestní právo

Doktorské studium - Plnění ISP - obor Ústavní právo

Doktorské studium - Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Doktorské studium - Přihláška k obhajobě disertační práce

Doktorské studium - Evidenční list

ELF2 - Elektronické formuláře Univerzity Palackého v Olomouci elf2.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)