JUDr. PAVEL MATOUŠEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637702, 602711818

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.06

Daňové právo Celní problematika Zahraniční obchod EU Intrakomunitární obchod EU Původ zboží INTRASTAT INCOTERMS

ČLÁNEK
Matoušek P. Filatelie a daně. MERKUR REVUE – odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii. 2012.
Matoušek P. Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států EU. International and Comparative Law Review. 2005.
Matoušek P. Daně, clo a původ zboží v EU. Daně. 2004.
Matoušek P. Intrakomunitární obchod EU, statistika Intrastat CZ a české firmy. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2004.
Matoušek P. Kombinovaná nomenklatura EU a zařazování zboží pro oblast cla, daní a statistiky Intrastat. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2004.
MATOUŠEK P. Instanbulská úmluva - karnet ATA. Daně. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Papoušková Z., Matoušek P. Issues of process in the financial law. In Mrkývka P. (Eds.) System of financial law General part. 2015.
Matoušek P. Kombinovaná nomenklatura EU – důkazní kruh. In . (Eds.) Dny práva 2014. 2015.
Matoušek P. Prevence proti porušování právních předpisů a proti podvodným jednáním – kvalitní poradenství. In . (Eds.) Daňové právo vs. Daňové podvody a daňové úniky. 2015.
Matoušek P. Organizační reforma celní správy v ČR - 2013. In . (Eds.) Racionalizácia verejnej správy. 2014.
Matoušek P. Původ zboží a jeho dopad do celního a daňového práva. In . (Eds.) Suchoža J., Husár J., „Právo, Obchod, Ekonomika IV“. 2014.
Matoušek P. Finanční právo a zlato. In . (Eds.) Dny práva 2013. 2013.
Matoušek P. Politika ve veřejných financích v rámci EU. Vybrané otázky daňovej politiky EÚ a jej členských štátov. 2013.
Matoušek P. Stát a právo v krizi. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
Matoušek P. Interdisciplinární souvztažnosti práva a ekonomiky – teorie a praxe. Právo, obchod, ekonomika II. Sborník z konference. 2012.
Matoušek P. Politika ve veřejných financích v rámci EU. Vybrané otázky daňovej politiky EÚ a jej členských štátov. 2012.
Matoušek P. Synergie veřejných financí dneška a názorů prof.JUDr.Karla Engliše v minulosti. Sborník z konference k výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše. 2012.
MATOUŠEK P. Veřejné finance a krize. In . (Eds.) Sborník z konference Dny práva 2011. 2012.
MATOUŠEK P. Právo a globalizace společnosti. In . (Eds.) Mezinárodní vědecká konference – „Společenská odpovědnost firem – transfer vědeckých poznatků do praxe“ – Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc 17.února 2011. 2011.
MATOUŠEK P. Vývoj právního prostředí pro podnikání v zahraničním obchodu. In . (Eds.) Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy. 2011.
Matoušek P. Daňová kontrola, celní kontrola – souvztažnosti, včetně trestních následků. In Hoštišková A. (Eds.) Workshop MVŠO – Olomouc 18.2.2010. 2010.
Matoušek P. Daňová problematika v ČR - věčný, nikdy nekončící předmět pro studium a výuku. In . (Eds.) VI.mezinárodní konference – „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu“ – Hodonín, 22.leden 2010. 2010.
Matoušek P. Globalizace a právní věda. Sborník příspěvků z konference "Monseho olomoucké právnické dny 2007". 2007.
Matoušek P. Podnikatelské aktivity v rámci intrakomunitárního obchodu EU a související problematika statistiky Intrastat. Jak lze úspěšně podnikat v příhraničních regionech Jihovýchodní Moravy. 2006.
Matoušek P. Statistika Intrastat ? součást podnikatelských aktivit v rámci intrakomunitárního obchodu EU. Palatová, D., Tomášková, E.: Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů: sborník z konference. 2006.
Matoušek P. Věda finančního práva a vnější vlivy. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Matoušek P. Výuka ekonomických předmětů pod vlivem globalizace. Palatová, D., Tomášková, E.: Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách: sborník z konference. 2006.
KNIHA - CELEK
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Papoušková Z., Kohajda M., Bellová J., Matoušek P., Müllerová K., Veselá L. Vybrané instituty finančního práva v roce 2014. 2015.
Papoušková Z., Kohajda M., Boháč R., Veselá L., Duračinská M., Koroncziová A., Bellová J., Matoušek P., Špírková T. Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. 2013.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční právo - věda, pedagogická disciplína a praxe. 2012.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T. Vybrané instituty správy daní v ČR a na Slovensku po novele. 2012.
ŠPÍRKOVÁ T., PAPOUŠKOVÁ Z., MATOUŠEK P., DIENSTBIER F., Radkova M., Křípalová H., Zavadil M., Jansová G. Tendence daňového a celního práva v 21. století. 2011.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize. 2010.
Matoušek P., Sabelová L. CLO. CLO. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Matoušek P. Celnictví (od roku 1990). Encyklopedie českých právních dějin. 2015.
Matoušek P. Celní právo. Finanční právo - praktikum. 2014.
MATOUŠEK P. Interakce ekonomiky a práva. Interakce ekonomiky a práva. 2011.
MATOUŠEK P. Svobodná pásma, svobodné sklady - realita i fikce v daňovém celním právu. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. Vybrané kapitoly. 2011.
Matoušek P. Neziskové organizace při dovozu a vývozu zboží z pohledu celních předpisů Evropské unie. Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 2007.
Matoušek P., Kolektiv .. Daňový receptář - všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích. Daňový receptář - všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční právo v období ekonomické krize. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)