Doc. JUDr.PhDr. ROBERT ZBÍRAL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7635

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.70

Docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 15:45–16:44 1.62
ČLÁNEK
Bílek J., Lysek J., Zbíral R. Věrni svému jménu? Jak politické strany mezery působí v legislativním procesu. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2021.
ZBÍRAL R. The Rules and Practice of the Investiture Vote in the Czech Republic. International and Comparative Law Review. 2011.
Zbíral R., Assenzou G. Perspektivy evropské daně. Mezinárodní politika. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zbíral R. Chrání zásada institucionální rovnováhy pravomoci orgánů Evropské unie? Příklad vztahů Evropské rady a Komise v době finanční krize. In Jirásek J. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Stehlík V., Zbíral R. EU procedural rules and Czech Constitutional order: the case of preliminary ruling procedure. In . (Eds.) VIIIth World Congress of the International Association of Constitutional Law - conference proceedings. 2010.
Zbíral R. Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational administrative bodies. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Zbíral R. Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední pojistka suverenity národních států. In Gerloch A., Wintr J. (Eds.) Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 2009.
Zbíral R. Devolution as an Impetus for Reform? The Case of Scottish Ombudsman. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
Zbíral R. Lucemburský kompromis včera a dnes. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Zbíral R. Právní otázky spojené s působením hlav států a vlád v rámci Evropské unie. Dny veřejného práva: sborník z mezinárodní konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Zbíral R., Kokeš M., Hodás M., Xanthaki H., Karpen U., Miklin E., Sokolowski JK. The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. In Zbíral R. (Eds.) 2020.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
Bartoň M., Dienstbier F., Horáková M., Peterková M., Pouperová O., Sládeček V., Zbíral R. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). 2009.
Zbíral R. Příručka pro psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Příručka pro psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. 2009.
Zbíral R. Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. 2008.
Zbíral R. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Zbíral R. Financování evropských politických stran: žádný povyk a přesto něco. Financování politického života. 2015.
Zbíral R. Changing Investiture Rules in the Czech Republic. Parliaments & Government Formation: Unpacking Investiture Rules. 2015.
ZBÍRAL R. Institucionální struktura Evropské unie. Evropské právo. 2011.
Zbíral R., Hamuľák O. Charakter Lisabonské smlouvy. Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. 2009.
Zbíral R. Komentář k čl. 10a Ústavy ČR. Klíma, K. a kol: Komentář k Ústavě a Listině. 2009.
Zbíral R. Několik poznámek k statutu a dopadům lucemburského kompromisu na rozhodování v Radě. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v radě EU. 2009.
Hamuľák O., Zbíral R. Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR (cvičení 3). In . (Eds.) Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. 2009.
Zbíral R. Vystoupení z Unie jako nástroj k ochraně národních zájmů. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Zbíral R. Searching for an optimal withdrawal clause for the European Union. Continuing the European Constitutional Debate. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Hamuľák O., Stehlík V., Zbíral R. Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie 2012/2013. 2013.
Hamuľák O., Stehlík V., Zbíral R. Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.
RECENZE
Zbíral R. The Role of Constitutional Courts in Multilevel Governance. Common Market Law Review. 2014.
Zbíral R. Recenze knihy "Essential Questions of EU Law". Law and Politics Book Review. 2010.
Zbíral R. Recenze knihy "Právo pro politology". Středoevropské politické studie. 2010.
Zbíral R. The Constitution for Europe. Právník. 2007.
Zbíral R. How do Small States Affect the Future Development of the EU. Contemporary European Studies. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)