JUDr.Bc. Marian Kokeš, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7815

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.06

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Husseini F., Bartoň M., Kokeš M., Kopa M. Listina základních práv a svobod. Komentář. In Bartoň M. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kokeš M. Referendum v ČR: nástroj posílení demokracie, anebo populismu? In Šimíček V., Krpec O., Orosz L. (Eds.) Přímá demokracie. 2016.
Kokeš M. Senát jako funkční pojistka ústavní konformity zákonodárného procesu? In Kysela J., Filip J., Dořáková V. (Eds.) Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 2016.
Kokeš M. Deficity zákonodárství v ČR. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Kokeš M. (Ne)zamýšlené důsledky regulace soukromého financování politických stran v ČR. In Šimíček V. (Eds.) Financování politického života. 2015.
Kokeš M. Pojistky ústavní konformity zákonodárného procesu - funkční nástroje či zmetky? In Molek P., Kandalec P., Valdhans J. (Eds.) DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014. Část V. Mýtus racionálního zákonodárce aneb ideál a realita legislativního procesu. 2015.
KNIHA - CELEK
Zbíral R., Kokeš M., Hodás M., Xanthaki H., Karpen U., Miklin E., Sokolowski JK. The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. In Zbíral R. (Eds.) 2020.
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Kokeš M. Čl. 35 - Právo na příznivé životní prostředí. In Wagnerová E., Šimíček V., Langášek T., Pospíšil I. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2023.
Kokeš M. Čl. 6 - Právo na život. In Wagnerová E., Šimíček V., Langášek T., Pospíšil I. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2023.
Kokeš M. Čl. 10 (Právo na soukromý a rodinný život; právo na informační sebeurčení). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Vomáčka V. Čl. 11 (Ochrana vlastnictví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Kokeš M. Čl. 12 (Nedotknutelnost obydlí). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Kokeš M. Čl. 13 (Ochrana důvěrnosti komunikace). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 14 (Svoboda pohybu a pobytu). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 31 (Právo na zdraví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Vomáčka V., Tomoszková V. Čl. 35 (Životní prostředí). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 41 (Omezení vymahatelnosti některých sociálních práv). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 42 (Občané a cizinci). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Kokeš M., Šimíček V. Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Tschechiens. In Iliopoulos-Strangas J. (Eds.) Soziale Grundrechte in den "neuen" Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 2019.
Kokeš M. Czech Republic - Reform of the Current Model of Administration of Courts: A Never-Ending Story? In Mikuli P. (Eds.) Current Challenges in Court Administration. 2017.
Kokeš M. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce ČAK k seznámení se s obsahem listin (§ 332 - § 341). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob (§ 85-93). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 342-348). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti (§ 31- 49). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 323-331). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení o přivolení k zásahu do integrity (§ 65). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech kapitálového trhu (§ 316-322). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech svěřenského fondu (§ 94-97). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců (§ 349 - § 353). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti nebo držení ve zdravotním ústavu (§ 66 - 84). In Macková A., Foukal M. (Eds.) Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 2016.
Kokeš M. Právní vědomí a legislativní tvorba práva v České republice: rozpojené spojené nádoby? In Večeřa M., Urbanová M., Kysela J. (Eds.) Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipec O., Měšťánková P., Tungul L., Červínek Z., Kokeš M., Tomoszek M. Úpadek demokracie ve střední Evropě. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)