JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7636

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.09

odborný asistent

ČLÁNEK
Lasák J. Czech Lex Covid nad Corporate Governance. European Company Law. 2020.
Lasák J., Lála D., Slavíková L. Nová evropská regulace přeshraničních přeměn kapitálových společností. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2020.
Lasák J., Dědič J. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnsoti po rekodifikaci: aktuální výkladové otazníky. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2018.
Lasák J. Reflective Loss Regulation: A Czech Anomaly. European Business Organization Law Review. 2018.
Lasák J. With Love from the Heart of Europe: New Rules for Czech Joint-Stock Companies. European Business Organization Law Review. 2017.
Dědič J., Lasák J. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2015.
Dědič J., Lasák J. Zákaz konkurence členů představenstva akciové společnosti:. Časopis pro právní vědu a praxi. 2015.
KNIHA - CELEK
Lasák J., Havel B., Pihera V., štenglová I., Gřivna T., Bohuslav L. Corporate governance na pomezí zákona a soft law. 2022.
Dědič J., Guričová J., Kříž J., Lasák J., Porod J. Zákon o státním podniku. Komentář. 2018.
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2017.
Dědič J., Lasák J., Kříž J. Judikatura k rekodifikaci. Obchodní společnosti. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Lasák J. Jednočlenná společnost. Základy obchodního práva. 2023.
Lasák J., Dědič J. Koupě závodu. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023.
Lasák J., Dědič J. Pravidelný postup při uzavírání smlouvy. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023.
Lasák J. Právní úprava obchodních korporací a jejich druhy. Základy obchodního práva. 2023.
Lasák J., Dědič J. Společnost s ručením omezeným. Základy obchodního práva. 2023.
Lasák J., Dědič J. Tichá společnost. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023.
Lasák J., Dědič J. Zajištění a utvrzení dluhu. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023.
Lasák J., Dědič J. Změny závazku. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023.
Lasák J., Dědič J. 22.1. Evropská (akciová) společnost. Základy obchodního práva. 2023.
Lasák J. 22.2. Evropské hospodářské zájmové sdružení. Základy obchodního práva. 2023.
Lasák J. 22.3. Evropská družstevní společnost. Základy obchodního práva. 2023.
Lasák J. Pár poznámek k vazbě kontrolních mechanismů při správě a řízení obchodních korporací a kodexů corporate governance. Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací. 2022.
Lasák J., Zach T. Díl 13. Společnost. Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář. 2021.
Lasák J. Evropská družstevní společnost. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J. Evropské hospodářské zájmové sdružení. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J. Jednočlenná společnost. Základy obchodního práva. 2019.
Dědič J., Lasák J. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: aktuální výkladové otazníky. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. 2019.
Lasák J. Právní úprava obchodních korporací a jejich druhy. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J., Dědič J. Společnost s ručením omezeným. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J., Dědič J. Konflikty zájmů a hmotněprávní opatrovník obchodní korporace v podmínkách nového soukromého práva. Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. 2018.
Lasák J., Dědič J. Akcionářské dohody v praxi v České republice. Akcionářské dohody. 2017.
Lasák J. Compliance a koncernové řízení. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Ekl P. Compliance a korporační právo. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Andreisová L., Szabó J. Compliance officer. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Dědič J. K některým otázkám snižování základního kapitálu akciové společnosti. Pocta Martinovi Boháčkovi k 70. narozeninám. 2017.
Lasák J., Andreisová L. Obecný úvod do compliance v podnikové praxi. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Schenková K. Předmluva. In Lasák J., Schenková K. (Eds.) Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Dědič J. Hlava IV. Sbírka listin. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: komentář. 2015.
Lasák J., Dědič J. Princip materiální publicity. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: komentář. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)