Doc. JUDr.PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637632

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.62

Docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 15:45–16:44 1.62
ČLÁNEK
ZBÍRAL R. The Rules and Practice of the Investiture Vote in the Czech Republic. International and Comparative Law Review. 2011.
Zbíral R. Bůh, křesťanství a evropská ústava. Acta Iuridica Olomucensia. 2008.
Zbíral R. Expressing Disagreement in the Council of the European Union. Contemporary European Studies. 2008.
Zbíral R., Assenzou G. Perspektivy evropské daně. Mezinárodní politika. 2006.
Zbíral R. Světová banánová politika. Mezinárodní politika. 2004.
Zbíral R. The "Third Way" in Environmental Policy? Market Solutions to Environmental Problems. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Politologica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zbíral R. Chrání zásada institucionální rovnováhy pravomoci orgánů Evropské unie? Příklad vztahů Evropské rady a Komise v době finanční krize. In Jirásek J. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Stehlík V., Zbíral R. EU procedural rules and Czech Constitutional order: the case of preliminary ruling procedure. In . (Eds.) VIIIth World Congress of the International Association of Constitutional Law - conference proceedings. 2010.
Zbíral R. Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational administrative bodies. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Zbíral R. Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední pojistka suverenity národních států. In Gerloch A., Wintr J. (Eds.) Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 2009.
Zbíral R. Devolution as an Impetus for Reform? The Case of Scottish Ombudsman. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
Zbíral R. Lucemburský kompromis včera a dnes. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Zbíral R. Právní otázky spojené s působením hlav států a vlád v rámci Evropské unie. Dny veřejného práva: sborník z mezinárodní konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
Pavlíček V., Czyżniewski M., Witkowska-Chrzczonowicz K., Jirásek J., Bartoň M., Zbíral R., Hamuľák O., Tonnies P. Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej sześć lat po akcesji obu państw. 2010.
Zbíral R. Příručka pro psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Příručka pro psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. 2009.
Zbíral R. Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. 2008.
Zbíral R. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Zbíral R. Financování evropských politických stran: žádný povyk a přesto něco. Financování politického života. 2015.
Zbíral R. Changing Investiture Rules in the Czech Republic. Parliaments & Government Formation: Unpacking Investiture Rules. 2015.
ZBÍRAL R. Institucionální struktura Evropské unie. Evropské právo. 2011.
Zbíral R., Hamuľák O. Charakter Lisabonské smlouvy. Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. 2009.
Zbíral R. Komentář k čl. 10a Ústavy ČR. Klíma, K. a kol: Komentář k Ústavě a Listině. 2009.
Zbíral R. Několik poznámek k statutu a dopadům lucemburského kompromisu na rozhodování v Radě. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v radě EU. 2009.
Hamuľák O., Zbíral R. Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR (cvičení 3). In . (Eds.) Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. 2009.
Zbíral R. Vystoupení z Unie jako nástroj k ochraně národních zájmů. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Zbíral R. Searching for an optimal withdrawal clause for the European Union. Continuing the European Constitutional Debate. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Hamuľák O., Stehlík V., Zbíral R. Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie 2012/2013. 2013.
Hamuľák O., Stehlík V., Zbíral R. Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.
RECENZE
Zbíral R. The Role of Constitutional Courts in Multilevel Governance. Common Market Law Review. 2014.
Zbíral R. Recenze knihy "Essential Questions of EU Law". Law and Politics Book Review. 2010.
Zbíral R. Recenze knihy "Právo pro politology". Středoevropské politické studie. 2010.
Zbíral R. The Constitution for Europe. Právník. 2007.
Zbíral R. How do Small States Affect the Future Development of the EU. Contemporary European Studies. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.