Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637807

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.61

odborný asistent

ČLÁNEK
Měšťánková P. Rozhodování Ústavního soudu v katalánské otázce. Všehrd : časopis českých právníků. 2015.
Esparza D., Měšťánková P. La República Checa: 10 años en la Unión Europea. Ravista General de Derecho Público Comparado / Comparative Public Law Review. 2014.
Měšťánková P. Mexico's 2006 Presidential Elections. KIAS Papers. 2006.
Měšťánková P. Parliamentarism versus presidentialism: Problems of Institutional Design in Latin America.Comparative Analysis of Argentina, Brasil, Chile and Mexico. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Měšťánková P. Proměna postavení mexického prezidenta v procesu demokratizace. In Dvořáková V. (Eds.) 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Měšťánková P. Vliv separatismu na reformu trestního zákona ve Španělsku. In Vítová B., Černý M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2019.
Měšťánková P. Dělba moci a politická odpovědnost. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Měšťánková P. Vznik a vývoj latinskoamerických politických stran: případ Mexika (1824-1913). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Měšťánková P. Rovnost žen a mužů v sociální politice Evropské unie. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Měšťánková P. Mexiko a španělská občanská válka. In Springerová P. (Eds.) Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války - vnitřní a vnější aspekty konfliktu. 2007.
Měšťánková P. Mexiko a španělská občanská válka. Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války ? vnitřní a vnější aspekty konfliktu. 2007.
Měšťánková P. Perspektivy mexické levice: Strana demokratické revoluce. In . (Eds.) Němec, J., Šůstková, M. III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. 2006.
KNIHA - CELEK
Šišková N., Měšťánková P., Filipec O. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. In Šišková N., ., . (Eds.) 2018.
Měšťánková P., Filipec O. Transition to Democracy in Central Europe. In Walter AT. (Eds.) 2018.
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
Měšťánková P. Přechod k demokracii v Mexiku. Přechod k demokracii v Mexiku. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Filipec O., Měšťánková P. Debates on the Future of the EU: Between Expectations and Reality. In Šišková N. (Eds.) The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
MĚŠŤÁNKOVÁ P. Disciplinovanost politických stran v Latinské Americe. Analýza Institucionální revoluční strany v Mexiku. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 2011.
Měšťánková P. Lucembursko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
Měšťánková P. Nizozemsko. Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. 2011.
Měšťánková P. Malé státy v Evropské unii: národní zájmy v Lucembursku v zemědělské politice. Politiky EU a národní zámy členských zemí. 2010.
Měšťánková P. Mexický politický systém a jeho proměny od roku 1917 do současnosti. In Hingarová V., Květinová S., Eichlová G. (Eds.) Mexiko-200 let nezávislosti. 2010.
Měšťánková P. Mexico 2006 Elections: A democratic consolidation? In Springerová P., Špičanová L., Němec J. (Eds.) Election Year 2006: Latin America at the Crossroads? 2008.
Měšťánková P. Strana zelených na vzestupu? Analýza krajských voleb v roce 2004. In Šaradín P. (Eds.) Krajské volby v České republice. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Měšťánková P. Vybrané politiky Evropské unie. In Měšťánková P. (Eds.) 2017.
Měšťánková P. Vybrané politiky Evropské unie. In Měšťánková P. (Eds.) 2017.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Měšťánková P., Ruiz Esparza D. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano (Španělsko). 2007.
Esparza D., Měšťánková P. Los checos frente a la crisis europea. Real Instituto Elcano. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
History of EU Integration KPO/EHEUI ZS 2
History of EU Integration KPO/EHEUI ZS Se 2
History of EU Integration KPO/HEUI ZS Se 2
History of EU Integration KPO/HEUI ZS 2
Komparace politických systémů KPO/KPOSY LS Se 2
Problémy demokratického vládnutí .... KPO/NPDV LS Se 2
Úvod do evropských studií KPO/ÚES ZS 2
Dějiny Evropské unie KPO/DEUN ZS Se 2
Dějiny Evropské unie KPO/DEUN ZS 2
Úvod do studia KPO/MÚVOD ZS 2
Úvod do studia KPO/MÚVOD ZS Se 4
Problémy demokratického vládnutí .... KPO/MPDV LS Se 2
Práv. dějiny evrop. a mezinár. práva I. MEP/DPDE1 ZS 6
Základy evropské integrace KPO/NZEI LS 2
Základy evropské integrace KPO/NZEI LS Se 2
Základy evropské integrace KPO/MZEI LS Se 2
Základy evropské integrace KPO/MZEI LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.