JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637501
Pracoviště:
Katedra správ. práva a finančního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
2.04
Pracovní zařazení:
odborný asistent - děkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen VR fakulty (1. 12. 2004 - 28. 2. 2006)
  • Proděkan (1. 12. 2004 - 28. 2. 2006)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2009 - 31. 8. 2014)
  • Člen VR fakulty (1. 9. 2009 - )
  • Člen AS fakulty (1. 11. 2009 - 30. 4. 2014)
  • Proděkan (1. 5. 2014 - 16. 2. 2006)
  • Člen VR UP (23. 1. 2016 - 1. 1. 0001)
  • Děkan (23. 1. 2016 - 22. 1. 2020)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Bankovní právo VPK/NBP ZS Se 2
Daně a jejich správa KFC/DAS LS 1
Daně a jejich správa KFC/DAS LS Cv 1
Daňový režim neziskového sektoru VPK/NDR LS Se 2
Finanční právo 1 VPK/NFIN1 ZS 2
Finanční právo 1 VPK/NFIN1 ZS Se 4
Finanční právo 2 VPK/NFIN2 LS Se 2
Finanční právo 2 VPK/NFIN2 LS 2