JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637501
Pracoviště:
Katedra správ. práva a finančního práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
2.04
Pracovní zařazení:
odborný asistent - děkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen VR fakulty (1. 12. 2004 – 28. 2. 2006)
  • Proděkan (1. 12. 2004 – 28. 2. 2006)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2009 – 31. 8. 2014)
  • Člen VR fakulty (1. 9. 2009 – )
  • Člen AS fakulty (1. 11. 2009 – 30. 4. 2014)
  • Proděkan (1. 5. 2014 – 16. 2. 2006)
  • Člen VR UP (23. 1. 2016 – )
  • Děkan (23. 1. 2016 – 22. 1. 2020)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.