Mgr. Jana Janišová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637673

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.28

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Janišová J., Janiš D. Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604. In Jordánková H. (Eds.) Alis volat propriis. 2016.
JANIŠOVÁ J., Janiš D. Postavení cizinců a inkolát podle moravského zemského práva v 16. a na počátku 17. století. In Svoboda M. (Eds.) XXXI. Mikulovské sympozium - Morava jako zrcadlo Evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. 2011.
Janišová J., Janiš D. Protiturecká obrana moravských hranic v agendě zemského sněmu v první polovině 16. století. In Svoboda M. (Eds.) Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. 2009.
Janišová J. Jurisdikce ve sporech o čest na raně novověké Moravě. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. 2007.
Janišová J., Janiš D. K proměnám lenního systému olomouckého biskupství za episkopátu kardinála Františka z Dietrichsteina. XXIX. Mikulovské sympozium - Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. 2007.
Janišová J., Janiš D. Florian Zapletal a výzkumy hradní architektury na střední a východní Moravě. In . (Eds.) Florian Zapletal. Život a dílo. 2006.
KNIHA - CELEK
Šínová R., Šmíd O., Bruncko S., Bryxová V., Janiš D., Janišová J., Jordánová J., Kotrecová A., Luprichová P., Spáčil O., Valentová L., Westphalová L. Manželství. 2014.
Šínová R., Šmíd O., Juráš M., Bezoušková L., Cilečková K., Demjanová R., Hamuľáková K., Janiš D., Janišová J., Králíčková Z., Ládová P., Luprichová P., Marek T., Mátejová A., Pavlíček T., Pohančeníková L., Rašovský D., Sedlák P., Schön M., Smolíková K., Svoboda K., Šošková I., Valentová L., Volková J., Westphalová L., Zemandlová A., Zrůst J. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 2013.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Janišová J. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic 1541-1556). Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic 1541-1556). 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Janišová J., Janiš D. Fehde und Krieg im böhmischen und mährischen Landrecht des Spätmittelalters. Zwischen Feinden und Freunden. Kommunikation im spätmittelalterlichen Krieg. 2017.
Janišová J., Janiš D. King, Estates and the Czech Crown. The Legal Sources of the Ideas of Freedom in the Medieval and Early Modern Czech Lands. Magna Carta. A Central European Perspective of our Common Heritage of Freedom. 2016.
Janišová J., Janiš D. The selected legal sources for the history of liberties and freedoms in the Czech lands (from the thirteenth to the seventeenth centuries). Magna Carta. A Central European Perspective of our Common Heritage of Freedom. 2016.
Janišová J., Janiš D. Lov a ochrana zvěře v ustanoveních českého a moravského zemského práva. Človek a svet zvierat v stredoveku. 2015.
Janišová J., Janiš D. Normativní prameny moravského zemského práva ve fondech Archivu města Brna. Archivum amicus historici est. 2015.
Janišová J. Garance ze strany „státu“ v péči o výchovu a výživu sirotků podle moravského zemského práva 15.–17. století. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 2013.
Janišová J. De iure nostro. Právní spis Karla staršího ze Žerotína. In . (Eds.) Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 2010.
Janišová J. Delikt urážka na cti v českém a moravském zemském právu. Právní normy a právní praxe. In Jiří Malíř 1. (Eds.) Spory o čest ve středověku a raném novověku. 2010.
Janišová J., Janiš D. Úřad moravského zemského hejtmana v 15. - 17. století (Přehled působnosti a pravomocí). In . (Eds.) Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. 2009.
RECENZE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.