JUDr. Petr Osina, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637611

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.10

odborný asistent

ČLÁNEK
Horák O., Osina P., Daduová M. Czech inheritance law and the significance of tradition. Lawyer Quarterly. 2019.
Osina P. NÁBOŽENSKÁ SVOBODA V KONTEXTU TEORIE JOHNA FINNISE. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2019.
Osina P. Islamic finance in the frames of Czech Law. European Journal of Public Matters. 2018.
Osina P. Konzervativní teorie přirozeného práva Roberta George. Studia Iuridica Cassoviensia. 2017.
Osina P. Legal education in the Czech Republic. Opole Legal and Administrative Studies. 2017.
Osina P. John Finnis on Law and Justice. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2016.
Osina P. Problém nespravedlivého práva v teorii Johna Finnise. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2016.
Osina P. Primární prameny islámského práva. Právní prostor. 2015.
Osina P., Pejzl J. Problematika technických norem z pohledu právního řádu. Právní rozhledy. 2015.
Osina P. Sekulární aspekty islámského práva. Všehrd : časopis českých právníků. 2014.
Osina P. Vliv římského práva na právo islámské. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Osina P. Otázky cti v islámské právní kultuře. Acta Iuridica Olomucensia. 2013.
Osina P. Islámské dědické právo. Ad Notam. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sobek T. Hodnotové fakty a hodnotové postoje. In Osina P. (Eds.) Právo a hodnoty. 2016.
Osina P. Krádež v islámském právu. In . (Eds.) Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. 2016.
Osina P. Technický rozvoj a islámské právo. In Vojáček, Salák LP. (Eds.) Technický rozvoj a právo. 2015.
Osina P. Lze morálku vynucovat právem? In Hamuľák O. (Eds.) Limity práva. 2012.
OSINA P. PLURALITA PRÁVA V ISLÁMSKÉ PRÁVNÍ KULTUŘE. In Puchovský Ján TM. (Eds.) Právo ako zjednocovatel Europy - veda a prax. 2011.
OSINA P. Sekularizace v islámské právní kultuře. In ŠIŠKOVÁ N. (Eds.) Dny práva na Moravské vysoké škole. 2011.
Osina P. Interpretace lidských práv v islámském právu. In Sehnálek David VJ. (Eds.) Dny práva 2010. 2010.
Osina P. Principy idžtihád a taqlíd v islámském právu. In Hamul'ák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. 2010.
Osina P. Aktuální otázky právního státu v ČR. In . (Eds.) Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v radě EU. 2009.
Osina P. Možnosti a limity právní logiky. In . (Eds.) České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy III. a IV. 2009.
Osina P. Pluralita normativních systémů - zvykové právo. In . (Eds.) Pluralizmus moci a práva. 2009.
Osina P. PRÁVNÍ TEORIE A PRÁVNÍ ARGUMENTACE NEILA MACCORMICKA. In . (Eds.) Dny práva 2009. 2009.
Osina P. Legalita a legitimita práva v českých dějinách. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Osina P. Pluralita práva v globalizované společnosti. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Osina P. Legal Theory. 2017.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
Osina P. Teorie práva. 2013.
Kubů L., Hungr P., Osina P. Teorie práva. Teorie práva. 2007.
Hungr P., Kubů L., Osina P. Teorie práva. Teorie práva. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Osina P. Etika přirozeného práva. Právní etika. 2019.
Osina P. Pojetí spravedlnosti v díle Johna Finnise. AD IUSTITIAM PER IUS. 2018.
Osina P., Horák O. Riggs v. Palmer and Its Importance for Today's Law. Híres történelmi perek. 2018.
Osina P. Sémiotika právní. Encyklopedie českých právních dějin. Sa-Smlouva ná. 2018.
Osina P. Dogmatika právní. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek. D-J. 2016.
Osina P. Etnografie právní. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek. D-J. 2016.
Osina P. Politika právní. Encyklopedie českých právních dějin. V. svazek. Pa-Právni. 2016.
Osina P. Trestné činy proti životu a zdraví v islámském právu. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. 2015.
SBORNÍK - CELEK
Osina P. Právo a hodnoty. In Osina P. (Eds.) 2016.
Osina P. Právo a hodnoty. In Osina P. (Eds.) 2016.
Osina P. Právní formalismus. In Osina P. (Eds.) 2014.
Osina P. Právní formalismus. In Osina P. (Eds.) 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.