PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637615

Katedra jazyků PF

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.29

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky

Mezinárodní organizace

  • Evropská justiční vzdělávací síť (EJTN) - pracovní skupina Lingvistika (Linguistics - Legal Language) (předseda, 2017–)
  • Evropská justiční vzdělávací síť (EJTN) - pracovní skupina Lingvistika (Linguistics - Legal Language) (člen, 2010–)
ČLÁNEK
Vystrčilová R. E-learning in the Area of Foreign Languages. European Judicial Training Network Newsletter. 2007.
Vystrčilová R. Understanding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vystrčilová R. Legal language. Legal language. 2001.
Vystrčilová R. Legal language. Legal language. 2001.
Vystrčilová R. Legal Language (Characteristic properties, features and peculiarities of written legal texts. Main difficulties of legal translation). Legal Language (Characteristic properties, features and peculiarities of written legal texts. Main difficulties of legal translation). 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vystrčilová R. Implementation of new technologies into legal language training. In . (Eds.) Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. 2017.
Vystrčilová R. Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in the European Union. In Vystrčilová R. (Eds.) Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in the European Union. 2017.
Vystrčilová R. Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in the European Union. In Vystrčilová R. (Eds.) Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in the European Union. 2017.
Černá L. Des activités interactives en communication orale. In Vystrčilová R. (Eds.) Právní jazyk - od teorie k praxi. 2013.
Bellová J. Economics in English at the law faculty - insights, evaluation and drawbacks. In Vystrčilová R. (Eds.) PRÁVNÍ JAZYK - OD TEORIE K PRAXI LEGAL LANGUAGE - FROM THEORY TO PRACTICE. 2013.
Knap -. Dlouhá P. FORMY VÝUKY PRÁVNÍ NIZOZEMŠTINY NA FFUP V OLOMOUCI. In Vystrčilová R. (Eds.) PRÁVNÍ JAZYK - OD TEORIE K PRAXI. 2013.
Vystrčilová R. INTEGRATION OF NEW METHODS AND NEW TECHNOLOGIES INTO LEGAL LANGUAGE LEARNING AND TRAINING. In Vystrčilová R. (Eds.) LEGAL LANGUAGE - FROM THEORY TO PRACTICE. 2013.
Vystrčilová R. INTEGRATION OF NEW METHODS AND NEW TECHNOLOGIES INTO LEGAL LANGUAGE LEARNING AND TRAINING. In Vystrčilová R. (Eds.) LEGAL LANGUAGE - FROM THEORY TO PRACTICE. 2013.
Vystrčilová R. Blended learning a prohlubování jazykových kompetencí odborníků v justici. Sborník: Nové cesty ve výuce odborného jazyka. 2008.
Vystrčilová R. Celoživotní vzdělávání a odborný jazyk. Sborník: Celoživotní vzdělávání, informační technologie a výuka odborného jazyka. 2008.
Vystrčilová R. Nové technologie a cesty ve výuce odborného jazyka. In . (Eds.) Efektivní využití techniky a softwaru, soubor vědeckých statí. 2008.
Vystrčilová R. Výuka odborného jazyka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Nové cesty ve výuce odborného jazyka. 2008.
Vystrčilová R. Angličtina pro veřejnou správu. Projekty ESF na UP. 2007.
Vystrčilová R. Educational technologies and current trends in language learning. Teacher Education in Teaching EAP. 2007.
Vystrčilová R., Komenda A. Učící se obec, město, region (Projekt LILLIPUT). Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. 2004.
Komenda A., Vystrčilová R. Učící se obec, město, region (Projekt Lillliput). Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. 2004.
Vystrčilová R. Comparative on Teaching Legal English at Universities. Proceedings of International Conference on Teaching Legal English at Universities. 2002.
Vystrčilová R. Teaching Legal English at the Faculty of Law of Palacký University in Olomouc. Proceedings of International Conference on Teaching Legal English at Universities. 2002.
Vystrčilová R. Comparative Legal Reasoning Course. Proceedings of LSP Forum. 2000.
Vystrčilová R. International Legal Instruments and English/Czech terminology. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica Vol. 2. 2000.
Vystrčilová R. Simulation in ESP. Challenges. 1999.
Vystrčilová R. Jazyk práva a problematika překladu právnické angličtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucucensis. Iuridica. Vol. 0. 1998.
Vystrčilová R. Teaching Legal English at the Faculty of Law of Palacký University in Olomouc. International Seminar for University Teachers of Legal and Business English, German and French. 1998.
KNIHA - CELEK
Vystrčilová R. ENGLISH FOR LEGAL STUDIES. 2013.
Vystrčilová R. English for Specific Purposes I. English for Specific Purposes I. 2007.
Vystrčilová R. English for Specific Purposes II. English for Specific Purposes II. 2007.
Vystrčilová R. Angličtina pro veřejnou správu- kurzy pro úředníky , Angličtina pro veřejnou správu- kurzy pro vzdělavatele, kapitola. Projekty prohlubování odborných jazykových kompetencí pro profesní vzdělávání. 2006.
Vystrčilová R. Odborná angličtina pro veřejnou správu I. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002 Odborná angličtina pro veřejnou správu I. 2006.
Vystrčilová R. Odborná angličtina pro veřejnou správu II. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002 Odborná angličtina pro veřejnou správu II. 2006.
Vystrčilová R., Klčová R. Glossar zum Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder. Publikace-glosář. 2004.
Vystrčilová R. Selected Topics from the European Union. Volume 2. An Introduction to English Terminology Used in Key EU Documents for Law students. European Union. Volume 2. An Introduction to English Terminology Used in Key EU Documents for Law students. 2003.
Vystrčilová R. Selected Topics from the European Union (An Introduction to English Terminology Used in Key EU Documents). Selected Topics from the European Union (An Introduction to English Terminology Used in Key EU Documents). 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Vystrčilová R. Language Learning in Learning Town, City and Region. Language Learning in Learning Town, City and Region. 2005.
Vystrčilová R. Proceedings of International Conference on Teaching Legal English at Universities. Proceedings of International Conference on Teaching Legal English at Universities. 2002.
Vystrčilová R. International Seminar for University Teachers. International Seminar for University Teachers. 1998.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vystrčilová R. European Cooperation in Civil and Commercial Matters. European Cooperation in Civil and Commercial Matters. 2017.
Vystrčilová R. European Cooperation In Criminal Matters. European Cooperation In Criminal Matters. 2017.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
VYSTRČILOVÁ R. English for Judicial Purposes - General Module. E-learning Education for Judiciary. 2011.
Ostatní odborná publikace (RIV)
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vystrčilová R. Naděžda Šišková: Základy ruského práva. Právní praxe. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.