Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637700,608272102

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.63

odborný asistent

ČLÁNEK
Filipec O., Macková L. Fortyfing Against the Threat: Can Walls Stop Irregular Migration? Slovak Journal of Political Science. 2019.
Filipec O. Towards a Disinformation Resilient Society? The Experience of the Czech Republic. COSMOPOLITAN CIVIL SOCIETIES-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL. 2019.
Filipec O. Agent-Principal Dilemma and the EU Chemical Management. BALTIC JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. 2018.
Filipec O. Europeanization of FDI Screening: What Model for the EU and its Member States? New Perspectives on Political Economy. 2018.
Filipec O. The Evolution of EU Counter-piracy Policy. European Journal of Transformation Studies. 2017.
Filipec O. Přezkum REACH podle článku 138. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Filipec O., Hanuliak J. Írán: tři modely pro analýzu jaderných motivací. Mezinárodní vztahy. 2014.
Hurtíková H., Filipec O. Medial reflection of Euro myths in the Czech Republic. Contemporary European Studies. 2014.
Filipec O., Hurtíková H. Medial reflection of Euro myths in the Czech Republic. Contemporary European Studies. 2014.
Filipec O. U.S. chemical policy under review: how much Europeanisation. Eastern Journal of European Studies. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Filipec O. Technology Revolution in the V4: Waiting for Godot? In Čižik T., Borárosová I. (Eds.) Future Revolutions in Central and Eastern Europe. 2018.
Filipec O. The Two Immigration Crises: Their Impact on EU Security, Politics and Polity. In Janczak J. (Eds.) Immigration Crises, Borders and the European Union. 2017.
Filipec O. Analýza hrozby užití chemických zbraní ze strany Islámského státu. In Strohmandl J. (Eds.) Historie a současnost chemických zbraní. 2015.
Filipec O. REACH implementation in the Western Balkans. In Antal J. (Eds.) The EU Enlargement Policy: Possibility and Frontiers. 2015.
FILIPEC O. Analýza hrozby terorismu provedeného zbraněmi hromadného ničení a limity interpretace. In Šmíd T. (Eds.) Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády. 2011.
FILIPEC O. Indikátory Chemického Terorismu. In Otřísal P., Florus S. (Eds.) Sborník konference „Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek - 2011. 2011.
Filipec O. Vybrané otázky Úmluvy o zákazu chemických zbraní. In Bocora J. (Eds.) Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A PRÁVNE OTÁZKY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 2011 Ekonomická univerzita v Bratislave 31. máj 2011. 2011.
Filipec O. Chemická bezpečnost v globální perspektivě. In Bureš O. (Eds.) Globální bezpečnost v obamově éře. 2010.
Filipec O. Negotiating Arms Trade Treaty. In Zatloukal P. (Eds.) Current Issues of the Development of Law in the Time of the Czech Presidency of the EU. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Filipec O., Měšťánková P. Debates on the Future of the EU: Between Expectations and Reality. In Šišková N. (Eds.) The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
Filipec O. Německo. Prosazování národních zájmů členských zemí EU. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipec O., Hanuliak J. Severní Korea: jaderný trpaslík? 2012.
Žídková M., FŮS L., Nálepová M., Brumar M., Filipec O., DUŠKOVÁ L. National Model United Nations Europe. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Filipec O. Oponentský posudek bakalářské práce Adély Kutálkové. Strategie tahounů v environmentální politice EU: případ Švédska. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.