JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

 

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.09

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • Hodnotící komise pro projekty specifického výzkumu prováděného studenty PF UP (člen, 2017–)

PhD. komise

  • Komise pro obhajobu disertační práce JUDr. Miroslava Ondrúše, obor Občanské právo (člen, 2019–)
  • Komise pro obhajobu disertační práce JUDr. et Mgr. Pavly Sýkorové, obor Občanské právo (člen, 2017–)
  • Komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Tomáše Marka, obor Občanské právo (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Česká advokátní komora (člen, 2013–)
  • ALAI Česká republika (člen, 2013–)
  • European Intellectual Property Teachers' Network (člen, 2015–)
ČLÁNEK
Prchal P. K principu dichotomie myšlenky a vyjádření v autorském právu. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2018.
Prchal P. Licenční závazky v digitálním prostředí a uživatelské zájmy. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2018.
Prchal P. Obhajoba výjimky pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2016.
Prchal P. K problematice nedostupných děl. Acta MUP - Právní ochrana duševního vlastnictví. 2014.
Prchal P. K problematice nedostupných děl. Acta MUP - Právní ochrana duševního vlastnictví. 2014.
Prchal P. Elektronizace justice po italsku. Acta Iuridica Olomucensia. 2013.
Prchal P. Autorské právo a svoboda projevu. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
PIECHOWICZOVÁ L., PRCHAL P., STANISLAV A. Dovolání. 2012.
Prchal P. Výhody a nevýhody využití zajišťovacích směnek. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prchal P. K základním východiskům nové právní úpravy osiřelých děl. In . (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2014). 2015.
Prchal P. K nejen evropským vlivům na vztah mezi autory a uživateli. In . (Eds.) Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. 2014.
PRCHAL P. Hledá se autor – Zakázková autorská díla. In . (Eds.) Právo v umění a umění v právu : Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2012.
Prchal P. Náhrada škody vzniklá při výkonu zdravotnické péče. In . (Eds.) Limity práva. 2012.
KNIHA - CELEK
Černý M., Prchal P., Adamov N., Mučka J. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2018. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Prchal P., Klinka T., Adamov N., Smejkal V., Molnárová A. Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Prchal P. Osiřelá díla. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Prchal P. O vyváženosti a vnějších omezeních autorskoprávní ochrany v digitálním prostředí. In . (Eds.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. 2019.
Prchal P. Poznámky k recentní úpravě osiřelých děl. Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2018. 2019.
Prchal P. Autorský zákon - předmět úpravy. Autorské právo a práva související. 2017.
Prchal P. Výjimky a omezení práva autorského, náhradní odměny. Autorské právo a práva související. 2017.
Prchal P. Mediace ve věcech autorskoprávních. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Stanislav A., Tintěra T., Prchal P. Elektronizace justice. 2012.
RECENZE
Prchal P. Pavla Sýkorová: Autorské právo v architektuře. Bulletin advokacie. 2018.
Prchal P. Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016. Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.