Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637502

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.19

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šínová R., Tégl P., Melzer F. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014. (ČLÁNEK)
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Melzer F. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem. Bulletin advokacie. 2018.
Melzer F. Náhrada újmy způsobené náhodou. Bulletin advokacie. 2018.
Melzer F. Škoda způsobená informací nebo radou. Bulletin advokacie. 2017.
Melzer F. O teorii a praxi v právu. Epravo.cz magazine. 2015.
Melzer F., Tégl P. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy. 2014.
Melzer F. Dohoda o zastoupení, plná moc a zástupčí oprávnění. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2013.
Melzer F. K neplatnosti právního jednání. Rodinné listy. 2013.
Melzer F., Tégl P. Nový občanský zákoník versus problémy z praxe. Statutární zástupce firmy. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tégl P., Melzer F. Zajištění výhradního dluhu jednoho manžela společným jměním (majetkem) manželů a vice versa. In . (Eds.) XXIII. Karlovarské právnické dny. 2015.
Melzer F. K přípustnosti právních argumentů, aneb je třeba interpretovat výjimky restriktivně? Metamorfózy práva ve střední Evropě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2009.
Melzer F. Kodifikace právně metodologických pravidel. In Lazar J. (Eds.) Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe. 2009.
Melzer F. Nauka o typových pojmech na příkladu pojmu stavby ve smyslu občanskoprávním. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Melzer F. Výklad právních a procesních úkonů a teorie výkladového cíle. Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Melzer F. Vzdání se práva a prominutí dluhu podle § 574 občanského zákoníku. In Fogaš Ľ. (Eds.) Občianske právo - miesto a vznam diela profesorov Plankovcov: pocta prof. JUDr. Olge Plakovej, CSc. a prof. JUDr. Karolovi Plankovi, DrSc. 2009.
Melzer F. Základní východiska úpravy neplatnosti právního jednání v návrhu nového českého občanského zákoníku. Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-26.októbra 2007 v Starej Lesnej. 2008.
Melzer F. Právně metodologické aspekty občanského práva. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Melzer F. Právně metodologické aspekty občanského práva. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Melzer F., Tégl P., Dostalík P. Občanský zákoník - Velký komentář. IX. svazek. 2018.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
Melzer F., Tégl P., Havel B., Piechowiczová L., Telec I., Csach K., Ptáček L., Kühn Z., Kotásek J., Smutný A., Korbel F., Jindřich M., Pulkrábek Z., Weihold D., Bříza P. Občanský zákoník § 419 - 654 Velký komentář III. svazek. 2014.
Melzer F. Právní jednání a jeho výklad. Právní jednání a jeho výklad. 2010.
Melzer F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2009.
Melzer F. Metodologie nalézání práva. Metodologie nalézání práva. 2008.
Eliáš K., Melzer F., Telec I., Tomančáková B. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Tégl P., Melzer F. Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Tschechien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger. Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. 2016.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Tégl P., Melzer F. Právní skutečnosti. Věci. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Petr HAMPEL PFA Teoretické právní vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.