JUDr. Martin Faix, Ph.D.,MJI

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637684
Pracoviště:
Katedra mezinárodního a evropského práva
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 6
Místnost:
4.25
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Proděkan (1. 2. 2016 - )
Vědecká společnost
  • European Society for International Law (člen, 2012-)
  • European Centre for Space Law (člen, 2009-)
  • Česká společnost pro mezinárodní právo (člen, 2007-)
Mezinárodní organizace
  • Výbor expertů Německého červeného kříže pro mezinárodní humanitární právo (člen, 2005-)
ČLÁNEK
Heikkinen T., Faix M. THE USE OF HUMAN SHIELDS AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY UNDER LAW OF ARMED CONFLICT. Czech yearbook of public & private international law. 2016.
Faix M. Are international organizations bound by human rights obligations?. Czech yearbook of public & private international law. 2014.
Faix M. In memoriam: prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., dr.h.c.. Czech yearbook of public & private international law. 2014.
Faix M. Application of Human Rights to EU Military Operations: Mission Impossible?. Slovak Yearbook of International Law. 2013.
Faix M., Bureš P. Juridical Days in Olomouc, 9. - 10.5.2013. Czech yearbook of public & private international law. 2013.
Faix M. Rules of Engagement - Some Basic Questions and Current Issues. Czech Yearbook of International Law. 2010.
LÍČENÍK R., FAIX M., Jarošová D., JELENOVÁ D., Kuhn T., Kurfürst P., MICHALCOVÁ A., Vodička J., IVANOVÁ K. DO WE NEED A COMPREHENSIVE EDUCATIONAL PROGRAMME FOCUSED ON CLINICAL PRACTICE GUIDELINES?. ACTA MÉDICA PORTUGUESA. 2009.
Faix M. Operácie multinárodných síl a medzinárodné humanitárne právo. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Faix M. Imunity medzinárodných organizácií ako prekážka medzinárodnej spravodlivosti?. Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť medzinárodného práva v 21. storočí. 2014.
Faix M., Giertl A. Medzinárodnoprávne otázniky nad mechanizmami ochrany ľudských práv v Afrike. Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy. 2013.
Faix M. Vybrané medzinárodnoprávne aspekty Európskej obrannej a bezpečnostnej politiky. Zborník z konferencie "Medzinárodné právo 20 rokov po 1989, (Slovenská a česká veda medzinárodného práva 1989-2009)". 2010.
LÍČENÍK R., FAIX M., Jarošová D., JELENOVÁ D., Kuhn T., KURFÜRST P., MICHALCOVÁ A., Vodička J., IVANOVÁ K. Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?. 5th International Conference on Evidence-Based Health Care Teachers and Developers. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Faix M. Evropská unie a ČR. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek, D-J. 2016.
Faix M. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a ČR. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O.. 2016.
Faix M. Organizace spojených národů a ČR. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O.. 2016.
Faix M. (Kolektívne) uznanie štátu a medzinárodné organizácie. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. 2013.
Faix M. Rola medzinárodných nevládnych organizácií v mierovom riešení sporov a otázka ich zodpovednosti na medzinárodnej úrovni. Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu (vliv nestátních aktérů). 2012.
FAIX M. Vývoj a dôsledky proliferácie kontrolných mechanizmov v oblasti ľudských práv na africkom kontinente. Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. 2011.
Faix M., Hofmannová M., Hobe S., Wouters J. A coherent European procurement law and policy for the space sector : Towards a third way. A coherent European procurement law and policy for the space sector : Towards a third way. 2010.
Faix M. Aktuálne k gendrovým otázkam na africkom kontinente. Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Líčeník R., Ivanová K., Faix M. Ethical aspects in CPGs: Explicit or implicit. 2010.
Líčeník R., Ivanová K., Faix M. Ethical aspects of clinical practice guidelines.. 2010.
Líčeník R., Faix M., Jarošová D., Ivanová K. GIN Kindergarten. A comprehensive educational programme for undergraduate medical students. 2010.
Faix M., Líčeník R., Tomoszek M. Legal aspects of clinical practice guidelines. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Faix M., Honusková V. Uprchlická krize a Česká republika. 2015.
Faix M., Šabatová A. Výzvy prevence špatného zacházení. 2015.