JUDr. Pavel Petr, LL.M. Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637614

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.20

odborný asistent

ČLÁNEK
Petr P., Horák O., Dostalík P. Divided Ownership-Development and Perspectives. Danube. 2018.
Petr P. Of mice and men, and of things in the legal sense. International and Comparative Law Review. 2018.
Petr P. Právo stavby. Právník. 2014.
Petr P. Jirušova (mortis) causa aneb stručná právní analýza závěti. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie. 2013.
Petr P. Stará (ne)známá superfciální zásada. Právní rozhledy. 2012.
Petr P. Stará (ne)známá superficiální zásada. Právní rozhledy. 2012.
Petr P. Condominiums and its Owners Associations. Danube : Law and Economics Review. 2010.
Petr P. Společenství vlastníků jednotek v novém kabátě? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2010.
Petr P. Společenství vlastníků jednotek v novém kabátě? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2010.
Petr P. Bytové vlastnictví v ČR. Acta academica karviniensia. 2007.
Kotlán I., Petr P. Potřebujeme korporátní daň? Ekonomická revue. 2007.
Petr P. Konkurenční doložka a ochrana know how zaměstnavatele. Acta academica karviniensia. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Petr P. Vlastnictví bytů v Evropě. In Fiala J. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Petr P. General features and legal development of the housing situation in the Czech republic. In Machová Z. (Eds.) Conference Proceedings 6th EACO International Scientific Conference. 2017.
Petr P. Dělené vlastnictví a superficiální zásada. In Poláček-Tureková Z., Turošík M. (Eds.) Civilnoprávné inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných rekodifikací. 2016.
Petr P. Právo stavby včera a dnes. In Vojčík P., Filičko V., Koromház P. (Eds.) Košické dni súkromného práva I. 2016.
KNIHA - CELEK
Tintěra T., Petr P., Podrazil P., Stanislav A., Šperka T. Základy závazkového práva. 2. díl. 2017.
Tintěra T., Petr P., Podrazil P. Základy závazkového práva. 1. díl. 2016.
Křiváčková J., Hamuľáková K., Tintěra T., Podrazil P., Petr P., Stanislav A., Prudíková D. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. In Křiváčková J., Hamuľáková K. (Eds.) 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Petr P. Finanční kontrola. In Bakeš M. (Eds.) Finančné právo na Slovensku a v Čechách. 2007.
RECENZE
Petr P. Pavla Sýkorová: Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Bulletin advokacie (online). 2016.
Petr P. Petr Zima: Právo stavby. Bulletin advokacie (online). 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.