JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637666

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.10

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro právo životního prostředí (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I - Komise pro správní právo č. 2 (člen, 2021–)
  • Rozkladová komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo (člen, 2019–)
ČLÁNEK
Mácha A. Nová soustava státní stavební správy. Urbanismus a územní rozvoj. 2021.
Mácha A., Vícha O. Ochrana a veřejné užívání ovzduší. Správní právo. 2020.
Mácha A. Řešení rozporů v územním plánování a právo obcí na samosprávu. České právo životního prostředí. 2020.
Mácha A. Ústavní soud dal "regublinám" šanci. České právo životního prostředí. 2019.
Mácha A. Přístup do krajiny a náhrada škody. České právo životního prostředí. 2018.
Mácha A. Věnovací akty. Správní právo. 2017.
Mácha A., Huneš K., Randusová E. Veřejné prostrasntví a jeho platný vznik. Právní rozhledy. 2017.
Mácha A. Opuštění nemovitosti - ano, či ne? Právní rozhledy. 2016.
Mácha A. Veřejné věci a jejich právní povaha. Právní rozhledy. 2016.
Mácha A. Veřejné užívání jako subjektivní právo. Správní právo. 2015.
Mácha A. Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi? Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
Mácha A. Pozemní komunikace a superficies solo cedit. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mácha A. Právo na samosprávu a územní plánování v recentní judikatuře Ústavního soudu. In . (Eds.) Změny v územním plánování. Co nás čeká? 2020.
Mácha A., Küchlerová M. Právně kontroverzní soudní rozhodnutí. In Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L. (Eds.) Kontroverzní názory v právu. 2015.
Küchlerová M., Mácha A. Omezení svéprávnosti z pohledu veřejného práva (procesní souvislosti). In Piechowiczová L., Madleňáková L. (Eds.) Autonomie jednotlivce. 2014.
KNIHA - CELEK
Tomoszková V., Vícha O., Mácha A. Praktikum z práva životního prostředí. 2019.
Mácha A., Huneš K. Místní a účelové komunikace. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Hak J. (Ne)dostatečnost plošné ochrany zemědělského půdního fondu v Česku. In Tkáčiková J., Vomáčka V., Židek D., Knotek J., Mácha A. (Eds.) Půda v právních vztazích – aktuální otázky. 2020.
Mácha A. Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 2015.
Mácha A. Veřejné užívání a bezdůvodné obohacení. Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.