JUDr. Pavel Tůma, LL.M. Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

 

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

odborný asistent

KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Tůma P. Jméno a bydliště člověka. Osobnost člověka. Občanský zákoník. Obecná část. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Tůma P. Autorské právo. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Pavla SÝKOROVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
Miroslav ONDRÚŠ PFA Teoretické právní vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.