JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637556

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.05

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Řezníčková K. Výlučné daňové příjmy obcí. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Řezníčková K. Structure of Revenues and Impact Thereof on the Rate of Indebtedness of Municipalities. Public Governance, Administration and Finances Law Review. 2019.
Müllerová K. Změna poplatníka - daň z nabytí nemovitých věcí. Daně a finance. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Martinák T. In dubio contra fiscum ve stínu nálezu Pl. ÚS 6/17. In Řezníčková K. (Eds.) Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. 2018.
Kohajda M. Právo obcí regulovat hazard na svém území z pohledu nejen finančního práva. In Řezníčková K. (Eds.) Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. 2018.
Řezníčková K. Vliv struktury příjmů na míru zadlužeností obcí. In Řezníčková K. (Eds.) Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. 2018.
Řezníčková K. Vliv struktury příjmů na míru zadlužeností obcí. In Řezníčková K. (Eds.) Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. 2018.
Špírková T. Zásada zákazu zneužití práva jako nová zásada daňového řádu. In Řezníčková K. (Eds.) Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. 2018.
Řezníčková K. DPFO v období První republiky se zaměřením na korekční prvky. Dny práva 2016: Část II. – Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy). 2017.
Řezníčková K. Hospodaření a financování ÚSC jako volitelný předmět. In . (Eds.) Perspektivy (výuky) finančního práva. 2017.
Řezníčková K. Kolotočové podvody na DPH. In . (Eds.) Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. 2017.
Veselá L. Nabídka volitelných předmětů na PF UP. In Řezníčková K. (Eds.) PERSPEKTIVY (VÝUKY) FINANČNÍHO PRÁVA. 2017.
Papoušková Z. Výuka finančního práva na PF UP v Olomouci. In Řezníčková K. (Eds.) Perspektivy (výuky) finančního práva. 2017.
Řezníčková K. Obchodní vztahy právnických osob s účastní územních samosprávných celků. In . (Eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. 2016.
Řezníčková K. The issue of tax revenues of local councils. In . (Eds.) Selected issues in taxation and tax authorities in central Europe. 2016.
Müllerová K. MOŽNOSTI DAŇOVÝCH ÚNIKŮ U MÍSTNÍCH DANÍ. In Babčák V., Románová A., Vojníková I., Marková H., Sagan S., Suchoža J. (Eds.) Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky. 2015.
Müllerová K. Svévole v místních daních. In Mrkývka P., Pařízková I., Valdhans J., Mrkývka P., Pařízková I., Svoboda J. (Eds.) DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014. 2015.
KNIHA - CELEK
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Řezníčková K., Kohajda M., Martinák T., Papoušková Z., Špírková T., Veselá L. Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn. 2016.
Martinák T., Müllerová K., Papoušková Z., Pospíšil L. Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze. 2015.
Papoušková Z., Müllerová K., Bellová J., Martinák T. Peníze v právu a ekonomice. 2015.
Papoušková Z., Kohajda M., Bellová J., Matoušek P., Müllerová K., Veselá L. Vybrané instituty finančního práva v roce 2014. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Řezníčková K. Fees authorities. Tax authorities in the Visegrad Group Countries. 2016.
SBORNÍK - CELEK
Jánošíková P., Hrčka Š., Červená K., Bárková D., Řezníčková K., Kohajda M., Lamošová B., Sabó M., Špírková T., Martinák T., Veselá L. Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. In Řezníčková K. (Eds.) 2018.
Jánošíková P., Hrčka Š., Červená K., Bárková D., Řezníčková K., Kohajda M., Lamošová B., Sabó M., Špírková T., Martinák T., Veselá L. Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. In Řezníčková K. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.