JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637636

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

odborný asistent

KNIHA - CELEK
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2019.
Dědič J., Guričová J., Kříž J., Lasák J., Porod J. Zákon o státním podniku. Komentář. 2018.
Petrov J., Výtisk M., Beran V., Kokeš M., Lasák J., Mimrová T., Tintěra T. Občanský zákoník. Komentář. 2017.
Dědič J., Lasák J., Kříž J. Judikatura k rekodifikaci. Obchodní společnosti. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Lasák J. Evropská družstevní společnost. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J. Evropské hospodářské zájmové sdružení. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J. Jednočlenná společnost. Základy obchodního práva. 2019.
Dědič J., Lasák J. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: aktuální výkladové otazníky. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. 2019.
Lasák J. Právní úprava obchodních korporací a jejich druhy. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J., Dědič J. Společnost s ručením omezeným. Základy obchodního práva. 2019.
Lasák J., Dědič J. Konflikty zájmů a hmotněprávní opatrovník obchodní korporace v podmínkách nového soukromého práva. Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. 2018.
Lasák J., Dědič J. Akcionářské dohody v praxi v České republice. Akcionářské dohody. 2017.
Lasák J. Compliance a koncernové řízení. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Ekl P. Compliance a korporační právo. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Andreisová L., Szabó J. Compliance officer. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Dědič J. K některým otázkám snižování základního kapitálu akciové společnosti. Pocta Martinovi Boháčkovi k 70. narozeninám. 2017.
Lasák J., Andreisová L. Obecný úvod do compliance v podnikové praxi. Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Schenková K. Předmluva. In Lasák J., Schenková K. (Eds.) Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Schenková K. Předmluva. In Lasák J., Schenková K. (Eds.) Compliance v podnikové praxi. 2017.
Lasák J., Dědič J. Hlava IV. Sbírka listin. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: komentář. 2015.
Lasák J., Dědič J. Princip materiální publicity. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: komentář. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.