PhDr.Mgr. Jakub Razim, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637805

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

30

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Centrum pro studium středověku (FFUK) (člen, 2019–)
ČLÁNEK
Razim J. Panovnická rada Jindřicha Korutanského. Mediaevalia Historica Bohemica. 2019.
Razim J. Věrnost v Kosmově kronice. Forum Historiae. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Razim J., Štachová N. Nedíl a přemyslovské Čechy. Historiografické a historické problémy středověku. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Fenomén romanizace a kodifikace v ... KTP/FRČPD ZS 2
Římské právo 2 KTP/MŘP2 LS Se 8
Římské právo 1 KTP/MŘP1 ZS Se 10
Přehled dějin soukromého práva KTP/MPDSP LS 2
Přehled dějin soukromého práva KTP/MPDSP LS Se 10
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.