Double degree: dva diplomy, vylepšená angličtina a zkušenosti k nezaplacení

Program double degree organizuje olomoucká fakulta ve spolupráci s Paris-Lodron-Universität Salzburg. Foto: Univerzita Salzburg
pátek 7. prosinec 2018, 6:00 – Text: Eva Hrudníková

Být přijat na jeden studijní program a přitom dosáhnout na dva vysokoškolské diplomy – český a zahraniční. Zdokonalit se v anglickém jazyce a získat jedinečné (nejen) studijní zkušenosti. Takovou možnost mají všichni, kteří si vyberou na Právnické fakultě Univerzity Palackého navazující magisterský studijní program Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Stačí, aby se během studia zapojili do programu double degree, který organizuje olomoucká fakulta ve spolupráci s Paris-Lodron-Universität Salzburg.

Posluchač Evropských studií se zaměřením na evropské právo se může pro double degree rozhodnout kdykoli během studia. Aby dosáhl na zahraniční diplom, který mu mimo jiné otevře rakouský trh práce, je potřeba absolvovat jeden semestr výuky v anglickém jazyce na Paris-Lodron-Universität Salzburg, úspěšně zvládnout dva povinné předměty ze studijního plánu zahraniční univerzity (v ostatním jsou studijní plány kompatibilní) a také napsat diplomovou práci v anglickém jazyce.

Možnost studovat v rámci double degree mají samozřejmě i posluchači salzburské univerzity. „Počet studentů, kteří k nám přijíždějí takto studovat, v posledních letech vzrostl. Těší nás i zvyšují se zájem ze strany našich posluchačů,“ řekla Radana Kuncová ze zahraničního oddělení PF UP s tím, že olomoučtí studenti jezdí do Salzburgu většinou v rámci programu Erasmus+. Díky tomu mohou získat zajímavou finanční podporu.

Double degree v minulém akademickém roce úspěšně absolvovala i Kristina Hrbková. „Studium bylo pro mě velmi obohacující. Hojně jsme se věnovali případovým studiím, v rámci kterých jsme měli možnost kombinovat všechny své dosavadní znalosti z oblasti práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů a dovednosti jako prezentování a vyjednávání v cizím jazyce. Vytvářeli jsme legislativní návrhy, několikrát jsme simulovali jednání na úrovni orgánu Evropské unie,“ popisovala Kristina Hrbková. Studium podle ní bylo sice náročné, ale skvěle doplnilo program Evropská studia se zaměřením na evropské právo. „Každému, kdo by se chtěl otázkám Evropské unie a evropského práva věnovat a mít představu o tom, jak to vypadá v praxi, jej vřele doporučuji.“

Více o double degree na fakultních webových stránkách nebo u referentek zahraničního oddělení PF UP.