Informace a doporučení k situaci ohledně koronaviru

Pátek 7. únor 2020, 15:18

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, s ohledem na stále probíhající epidemii koronaviru vám nejen při vašich případných pracovních cestách do zahraničí doporučujeme sledovat informace, rady a doporučení, jež jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html) a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (http://www.khsolc.cz/2019_nCoV.aspx).

Zpět