Nabídka bezplatných vzdělávacích programů CŽV

Čtvrtek 1. říjen 2020, 9:44

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali, že máte stále možnost přihlásit se na vzdělávací programy CŽV, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s fakultami.

Přestože je většina programů vyhlášena v klasické „kontaktní“ formě výuky, mohou být mnohé realizované on-line formou při zachování stejného termínu. O formě realizace příslušného programu budeme přihlášené zájemce informovat před zahájením příslušného termínu, a to s ohledem na aktuální situaci s COVID-19.

Dovolujeme se Vás upozornit na velice zajímavý program „Kde je hranice plagiátorství a Contract cheating neboli práce psané na zakázku“ v termínu 23. 10. 2020, který budou přednášet externí odborníci věnující se této problematice. (Tento program může být realizován i on-line formou.)

Zároveň připojujeme i nabídku vzdělávání, které si pro Vás připravilo Centrum podpory studentů se specifickými potřebami a Vědeckotechnický park.

Programy CŽV jsou pro zaměstnance UP zdarma.

 

Název programu CŽV

Lektor

Termín

Čas

Říjen

Speak up! English presentation skills

Markus Johan Öbrink, M.A.

2. 10.

9:00 – 14:30

Informace + Přihlášení

Průvodce po české interpunkci

Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

2. 10.

9:30 – 11:00

Informace + Přihlášení

Základy statistiky v programu R

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.

2. 10.

13:00 – 15:15

Informace + Přihlášení

Akademická angličtina

Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.

5. 10.

13:00 – 15:30

Informace + Přihlášení

Workshop inovací ve výuce

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

6. 10.

9:00 – 12:00

Informace + Přihlášení

Práce s počítačovou bitmapovou grafikou (obrázky, fotografie) pro začátečníky

Mgr. Martin Raus, Ph.D.

7. 10.

8:30 – 11:45

Informace + Přihlášení

Pokročilé statistické techniky v programu R

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.

9. 10.

9:45 – 12:00

13:00 – 15:15

Informace + Přihlášení

Školení pro zaměstnance – MOODLE pro začátečníky

Mgr. Bohdana Řeháková

13. 10.

9:00 – 11:30

Informace + Přihlášení

Tvorba webových stránek – využití kaskádových stylů

Mgr. Jan Staněk

13. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Didaktická inspirace do výuky – metody a aktivity

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

14. 10.

8:30 – 12:30

Informace + Přihlášení

Základy Mindfulness – všímavosti pro zmírnění stresu a napětí (on-line)

Mgr. Barbora Kvapilová

14. 10.

14:00 – 17:00

Informace + Přihlášení

Základy Mindfulness – všímavosti 2 – prohloubení technik mindfulness meditace

Mgr. Barbora Kvapilová

15. 10.

11:00 – 13:15

Informace + Přihlášení

Cesta od pekel: Jak zachránit přírodní a lékařské vědy správnou, 

tedy bayesovskou inferencí

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

15. 10.

15:00 – 17:00

Informace + Přihlášení

Street law – ochutnávka lidských práv

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

16. 10.

9:00 – 10:30

Informace + Přihlášení

Tvorba webových stránek – tvorba responzivního webu (Bootstrap)

Mgr. Jan Staněk

20. 10.

13:00 – 16:15

Informace + Přihlášení

Mediální výchova a gramotnost 21. století

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

21. 10.

8:30 – 12:30

Informace + Přihlášení

Kde je hranice plagiátorství a Contract cheating neboli práce psané na zakázku

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Ing. Veronika Králíková

23. 10.

9:30 – 13:00

Informace + Přihlášení

Listopad

Moderní trendy v tvorbě prezentací

Ing. Tomáš Plachý

2. 11.

15:00 – 18:15

Informace + Přihlášení

Cloudové ukládání dat a jeho možnosti na půdě univerzity

Ing. Tomáš Plachý

9. 11.

15:00 – 18:15

Informace + Přihlášení

 

 

Nabídka programů CŽV: Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (CPSSP)
Všechny programy CPSSP jsou zaměřeny na specifika podpory studentů v prostředí vysokých škol.
Případné dotazy zasílejte na e-mail: monika.smolikova@upol.cz

Název programu CŽV

Lektor

Termín

Čas

Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením

Pavlína Zendulková

8. 10. – 17. 12.

7:30 – 10:30

Informace + Přihlášení

Student s narušenou komunikační schopností

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

8. 10.

14:00 – 15:00

Informace + Přihlášení

Student s omezením hybnosti 

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.

6. 10.

10:00 – 11:00

Informace + Přihlášení

Student se sluchovým postižením

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.

6. 10.

12:00 – 13:00

Informace + Přihlášení

Student s poruchou autistického spektra

Mgr. Monika Smolíková

7. 10.

11:30 – 12:30

Informace + Přihlášení

Student s psychickým onemocněním

Mgr. Monika Smolíková

8. 10.

11:30 – 12:30

Informace + Přihlášení

Student se specifickými poruchami učení

Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

8. 10.

13:00 – 13:45

Informace + Přihlášení

Nabídka programu CŽV: Vědeckotechnický park (VTP)
Případné dotazy zasílejte na e-mail: martina.novotna@upol.cz

Název programu CŽV

Lektor

Termín

Čas

Společenské uplatnění výsledků VaV na UP

Ing. Filip Auinger

21. 10.

14:30 – 16:00

Informace + Přihlášení

Zpět