Přidejte se do týmu Pevnosti poznání a pomáhejte popularizovat vědu

Čtvrtek 27. květen 2021, 9:03

Baví vás komunikace a popularizace vědy? Chcete získat praxi a brigádu v oboru? Chcete se podílet na budování značky univerzity v rámci Pevnosti poznání? Pak se přidejte do týmu interaktivního muzea vědy přírodovědecké fakulty, kde aktuálně hledají zájemce o práci edutainera nebo lektora neformálního vzdělávání v oborech biologie, fyzika, geografie, historie, chemie, matematika, výtvarná výchova a dalších příbuzných oborech. Čekají na vás:

  • odpovídající finanční ohodnocení,
  • profilace a zapojení podle vašeho oboru a časových možností,
  • přátelskou komunitu studentů a zaměstnanců UP,
  • benefity v podobě univerzitního merchandisingu,
  • zapojení do dalších aktivit a projektů Centra popularizace.

Své životopisy posílejte na adresu info@pevnostpoznani.cz.

Zpět