Erasmus+

Základní informace

Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 • KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 • KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 • KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Jak postupovat

Časové rozvržení přípravy na pobyt v zahraničí:

18 měsíců předem - je dobré si uvědomit, jaká je má motivace studovat v zahraničí, definovat si cíle a studijní možnosti (v tomto období je dobré zvážit také svou finanční situaci) a na jejich základě si vytipovat vhodné instituce, které oslovím.

14 - 12 měsíců - zvolené instituce požádám o přihlášku a základní informace o podmínkách studia a finanční pomoci; vyhodnotím informace, které mi jednotlivé školy poslaly a vyberu ty nejvhodnější; ptám se také na nutnost doložit doklad o jazykových znalostech.

12 - 10 měsíců - zajistím si doporučující dopisy, přehled a překlad studijních výsledků, zkrátka veškeré materiály, které po mě dané instituce žádají; důraz kladu zejména na studijní záměr; vyplním a odešlu přihlášku.

3 měsíce - žádám o vydání studentského víza; zajistím se potřebná očkování, příp. léky, zajistím si kopie své korespondence a dokumentů, požádám o informace, popř. o osobní setkání s lidmi, o kterých vím, že na dané škole pobývali nebo alespoň danou zemi navštívili a nějakou dobu tam studovali.

Země zapojené do programu Erasmus+

Programové země

 • členské státy EU - 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země

Partnerské země sousedící s EU

 • Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země

Region 5 - Andora, Monako, San Marino, Vatikánský městský stát, Švýcarsko

Region 6 (Asie) - Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, Korejská lidově demokratická republika, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam

Region 7 (Střední Asie) - Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Region 8 (Latinská Amerika) - Argentina, Bolívie, Brazílie, Čile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Region 9 - Irán, Irák, Jemen

Region 10 - Jihoafrická Republika

Region 11 - (Africké, karibské a pacifické státy) - Angola, Antigua a Barbados, Belize, Kapverdské ostrovy, Komory, Bahamy, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Cookovy ostrovy, Pobřeží slonoviny, Džibuti, Dominika, Dominikánská republika, Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabun, Gambie, Ghana, Grenada, Guinejská republika, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Guyana, Haiti, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Mauricius, Mikronésie, Mosambik, Namibie, Nauru, Niger, Nigérie, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Rwanda, Sv. Kryštof a Nevis, St. Lucia, St. Vincent a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Samoa, Sv. Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Surinam, Svazijsko, Tanzanie, Východní Timor, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.

Region 12 (Vyspělé země Zálivu) - Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty.

Region 13 (Ostatní vyspělé země) - Austrálie, Brunej, Kanada, Hongkong, Japonsko, Korejská republika, Macao, Nový Zéland, Singapur, Tchaj-wan, Spojené státy americké.

Partnerským zemím jsou otevřeny některé akce programu v plném rozsahu, jiné jsou omezeny na některé regiony. Například mobilita jednotlivců je otevřena regionům kromě regionu 5, 6, a 12.

Studium

Podrobné informace o možnostech studia v rámci programu Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Organizace výjezdů Erasmus+ na PF

Výběrové řízení za zahraniční studijní pobyty v programu Erasmus+ probíhají obvykle v prosinci, výsledky jsou známy v průběhu ledna následujícího roku. V případě volných kapacit může být vyhlášeno dodatečné výběrové řízení. O konkrétním termínu výběrového řízení jsou studenti informováni na elektronické nástěnce Právnické fakulty UP.

Přihlášky do výběrového řízení se podávají prostřednictvím elektronické aplikace Erasmus+. V této aplikaci bývají rovněž zveřejněny výsledky výběrového řízení.

Zahraniční oddělení pravidelně pořádá informační schůzku pro zájemce o účast v programu Erasmus+ a také informační schůzku pro nominované studenty.

Před zahájením studijního pobytu

část Before the Mobility

Student vyplní:

 1. své jméno v záhlaví Learning Agreementu  
 2. tabulku s údaji o sobě, vysílající a přijímající instituci
 3. tabulku A - předměty, které chce v zahraničí studovat
 4. osobní údaje do tabulky na konci první stránky pod tabulkou B, v této chvíli student Learning Agreement NEPODEPISUJE

Takto vyplněný Learning Agreement ve formátu .doc zašle student koordinátorce na zahraniční oddělení PF, která vyplní tabulku B.

Po doplnění zašle koordinátorka zpět studentovi k podpisu. Podepsaný Learning Agreement zašle student zpět koordinátorce ZO PF, která ho předloží ke schválení proděkanovi pro zahraniční záležitosti.

Během studijního pobytu

část During the Mobility

Pokud chce student po příjezdu na hostitelskou instituci změnit z různých důvodů předměty, které si původně zapsal do Learning Agreementu, je třeba opětovně vyplnit tabulku A2 v části During the Mobility.

Postup je následující:

 1. student vyplní tabulku A2 a zašle ji koordinátorce zahraničního oddělení PF UP k doplnění tabulky B2
 2. jakmile student od koordinátorky ZO PF doplněný Learning Agreement dostane zpět, podepíše ho, nechá podepsat na hostitelské univerzitě a zašle scan na ZO domovské univerzity

Po návratu ze studijního pobytu

část After the Mobility

Student je povinen donést na zahraniční oddělení originál potvrzení o délce studia na zahraniční univerzitě a výpis výsledků Transcript of Records (pokud ho hostitelská univerzita nezašle přímo na ZO domovské univerzity). Od všech formulářů si vyhotovte kopie!

Nejpozději do 1 měsíce od získání Transcript of Records je třeba zažádat o uznání předmětů!!!

UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE ZAHRANIČÍ:

Neprobíhá automaticky, vždy je nutné podání žádosti! Studenti mají povinnost zažádat o uznání předmětů splněných v zahraničí i v případě, že již kredity nepotřebují.

Předměty kategorie A

 • formulář klasické žádosti o uznání předmětu (k dispozici na studijním oddělení, na webu ZO)
 • na každý předmět se podává samostatná žádost
 • je nutné přiložit:
  1. kopii Transcriptu of Records
  2. sylaby předmětu, který chcete uznat - sylaby musí být stažené z webových stránek zahraniční univerzity nebo sepsané - musí obsahovat informaci o obsahu přednášky, počtu kreditů, způsobu zakončení předmětu
 • vyplněný a podepsaný formulář je třeba odevzdat na zahraničním oddělení osobně nebo poslat poštou. Je možné také zaslat kopii emailem na radana.kuncova@upol.cz nebo martin.verner@upol.cz s tím, že následně je třeba doručit i originál dokumentu. Přílohy k žádosti je možné zaslat emailem na adresy výše.

Po zaevidování na ZO odchází žádost na příslušnou katedru. Rychlost uznání závisí na přítomnosti jednotlivých garantů na katedře. Po vyjádření garanta předmětu odesílá katedra potvrzenou žádost zpět na zahraniční oddělení, kde probíhá další administrace. Rozhodnutí o vyhovění/nevyhovení žádosti o uznání předmětu A si studenti vyzvednou na zahraničním oddělení, kde se mohou průběžně informovat o stavu žádosti.

Předměty kategorie B a C

 • používá se Formulář pro uznání předmětů B a C (web ZO)
 • žádost o uznání všech B a C předmětů se podává na 1 žádosti
 • u předmětů vyučovaných v jiném než anglickém jazyce do žádosti vyplňte název předmětu v originálním jazyce i překlad názvu předmětu do angličtiny; u předmětů vyučovaných v anglickém jazyce vyplňte pouze název kurzu v originálním jazyce, tj. v angličtině, druhý sloupec není třeba vyplňovat
 • je nutné přiložit:
  1. kopii Transcriptu of Records
  2. sylaby ke VŠEM předmětům, které chcete uznat
   • sylaby musí být stažené z webových stránek zahraniční univerzity nebo sepsané - musí obsahovat informaci o obsahu přednášky, počtu kreditů, způsobu zakončení předmětu
   • sylaby k jazykovým kurzům nejsou vyžadovány!!!
 • vyplněný a podepsaný formulář je třeba odevzdat na zahraničním oddělení osobně nebo poslat poštou. Je možné také zaslat kopii emailem na radana.kuncova@upol.cz nebo martin.verner@upol.cz s tím, že následně je třeba doručit i originál dokumentu. Přílohy k žádosti je možné zaslat emailem na adresy výše.

Zahraniční oddělení nerozesílá informaci o uznání B a C předmětů, každý student si tuto informaci musí zjistit individuálně. Uznané předměty se zobrazí ve STAGu ve složce jednorázové předměty za semestr/rok, ve které jste tyto předměty v zahraničí absolvovali.

Pokyny pro zapisování předmětů do IS/STAG 

Výsledky předmětů absolvovaných v zahraničí neovlivní Váš průměr, v systému se pouze objeví informace o tom, že jste kurz úspěšně zakončili, známka se neuvádí (neplatí u uznaných předmětů A).

Stáže

Informace k možnostem stáží v programu Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Partnerské instituce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)