Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2017/2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 pdf

Harmonogram akademického roku 2017/2018 PF UP v Olomouci

Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2017/2018 - obor Právo, obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo a obor Právo ve veřejné správě Harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a bakalářských prací pdf

Akademický rok 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2018/2019 pdf

Harmonogram akademického roku 2018/2019 PF UP v Olomouci