Studijní oddělení

Se svými dotazy ohledně bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu obracejte na proděkana pro studijní záležitosti JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D., a to prostřednictvím e-mailu: maxim.tomoszek@upol.cz

Úřední hodiny studijního odd. v průběhu prázdnin
1. 7. 2018 - 5. 8. 2018
PO          9 - 11
ST          9 - 11
6. 8. 2018 - 19. 8. 2018 – ZAVŘENO 
20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
PO         9 - 11
ST         9 - 11

Studijní oddělení

Adresa:
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc 

Vedoucí:
Bc. Vladěna Břeňová, DiS.
správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě;
databáze STAG; přijímací řízení;
tel.: 585 63 7510
e-mail: vladena.brenova@upol.cz; studijni.pf@upol.cz

Studijní referentky:
Bc. Pavlína Langerová
2. - 5. ročník magisterského studia oboru Právo
tel.: 585 63 7706
e-mail: pavlina.langerova@upol.cz   
Úřední hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek:    8,00 - 11,30 hod.
úterý:                            13,00 - 15,00 hod. 

Bc. Lenka Sedláková
1. ročník magisterského oboru Právo; bakalářské
a navazující magisterské studium; fakultní rozvrhář
tel.: 585 63 7511
e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz
Úřední hodiny: 
pondělí, středa:                8,00 - 11,30 hod.
úterý:                            13,00 - 15,00 hod.

Bc. Alice Tandlerová
administrátorka oboru Právo v CŽV;
doktorský studijní program a rigorózní řízení
tel: 585 63 7688
e-mail: alice.tandlerova@upol.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa:                8,00 - 11,30 hod.
úterý:                            13,00 - 15,00 hod. 
Ve dnech konání tutoriálů: 9,00 - 10,30 hod.