Studijní oddělení

Se svými dotazy ohledně bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu se obracejte na proděkana pro studijní záležitosti JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D., a to prostřednictvím e-mailu: maxim.tomoszek@upol.cz

Aktuálně

Dne 27.6.2024 bude studijní odd. PF UP uzavřeno /promoce/.

Úřední hodiny studijního oddělení v průběhu prázdnin: 1. 7. - 31. 8. 2024
     PO 9 - 11
     ST  9 - 11

Studijní odd. bude od 10. 9. - 16. 9. 2024 z důvodu kontroly studia ZAVŘENO

 

 


Studijní záležitosti můžete vyřídit i on-line, viz pokyny níže:

Potvrzení o studiu
-
Nově je pro jeho získání možné využít Portál UP. Potvrzení o studiu student najde pod dlaždicí ELF (elektronické formuláře), kde se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.

Žádosti
- Žádosti o výjimečné prominutí povinnosti studenta; Prohlášení o zanechání studia zasílejte pouze poštou, popř. doručte osobně na podatelnu PF UP,  všechny ostatní podepsané formuláře žádostí  /včetně příloh/, prosím, zasílejte e-mailem, poštou, nebo doručte osobně v úřední hodiny na studijní odd. PF UP. 
- Pokud zasíláte žádost o uznání předmětu e-mailem, je nutné, aby přiložený soubor obsahoval vyplněný formulář žádosti + doklad o absolvování předmětu. Pokud chcete uznat více předmětů, je nutné, abyste poslali na každý předmět zvlášť soubor, který bude obsahovat naskenovanou podepsanou žádost + doklad o absolvování předmětu - tzn. 1 předmět = 1 soubor obsahující žádost + doklad o absolvování předmětu, např. Zápisový list A. Pokud žádáte o uznání absolvování předmětu z jiné fakulty, VŠ, popř. zahraniční univerzity - doložte navíc i anotaci absolvovaného předmětu.

Uzavření studia
- Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi - Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce.

Studijní oddělení-kontakty

Adresa:
17. listopadu 8, 779 00 Olomouc 

Vedoucí:
Bc. Vladěna Břeňová, DiS.
správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě;
databáze STAG; přijímací řízení; mimořádná stipendia, prospěchová stipendia
tel.: 585 63 7510
e-mail: vladena.brenova@upol.cz; studijni.pf@upol.cz

Studijní referentky:
Mgr. Eva Pospíšilová
1. - 4. ročník - magisterský studijní program Právo a právní věda
1. - 2. ročník - bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
1. ročník - navazující magisterský studijní program Evropské právo a politiky EU

tel.: 585 63 7706
e-mail: e.pospisilova@upol.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa, čtvrtek:    9,00 - 11,30 hod
úterý:                              13,00 - 15,00 hod. 

Bc. Lenka Sedláková
5. ročník - magisterský studijní program Právo a právní věda
3. ročník - bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
2. ročník - navazující magisterský studijní program Politologie, Evropské právo a politiky EU;
fakultní rozvrhář

tel.: 585 63 7511
e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz
Úřední hodiny: 
pondělí, středa:                9,00 - 11,30 hod.
úterý:                             13,00 - 15,00 hod.

Bc. Alice Tandlerová
administrátorka programů CŽV;
doktorský studijní program a rigorózní řízení
tel: 585 63 7688
e-mail: alice.tandlerova@upol.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa:                9,00 - 11,30 hod.
úterý:                             13,00 - 15,00 hod. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)