Studijní plány a rozvrhy

Rozvrhy výuky

PRO LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018:

!!!ODEPISOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ LETNÍHO SEMESTRU JE MOŽNÉ POUZE DO 9. 2. 2018!!!
obor - Právo
1. ročník
(Poznámka: - včetně rozvrhu pro účastníky CŽV - sudé pátky - rotunda)
2. ročník
3. ročník
4. ročník

obor - Právo ve veřejné správě
1. ročník
2. ročník
3. ročník
(Poznámka: - studenti si zapíší volitelnou disciplínu SZZ.)
obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo
1. ročník
2. ročník
Upozornění: Zápis na předměty bude probíhat dle Příkazu rektora B3-17/1-PR-ÚZ01 (ke stažení pod záložkou Harmonogram ak. roku) - žádosti o změnu termínu zápisu jsou tudíž zcela bezpředmětné
Žádáme studenty, aby neurgovali navyšování již event. vyčerpaných kapacit seminárních skupin, příp. povinně volitelných předmětů. Kapacity seminárních skupin jsou stanoveny podle aktuálního počtu zapsaných studentů v ročníku a budou fakultním rozvrhářem v případě potřeby průběžně navyšovány. (Dle Příkazu rektora však bude mít fakultní rozvrhář přístup do systému k navyšování kapacit v určených termínech uzavřen, takže v tuto dobu nebude navyšování kapacit prováděno).
Kapacity povinně volitelných předmětů ("B") nebudou navyšovány.

!!!ODEPISOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ LETNÍHO SEMESTRU JE MOŽNÉ POUZE DO 9. 2. 2018!!!