Studijní plány a rozvrhy

Studijní plány

- PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021:

obor - Právo - M6805
obor - Právo ve veřejné správě - B6804
obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo - N6701
obor - International and European Law - N6804

nově akreditované studijní programy 2020/2021 - pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020:

- Právo a právní věda - M0421A220005
- Právo ve veřejné správě - B0421A220006
- International and European Law - N0421A220002
- Erasmus

Celouniverzitní nabídka - předměty kategorie "C" 2020/2021
volitelné předměty celouniverzitní nabídky - předměty kategorie "C"

- PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022:

obor - Právo - M6805
obor - Právo ve veřejné správě - B6804
obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo - N6701

nově akreditované studijní programy 2021/2022 - pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020:

program - Právo a právní věda - M0421A220005
program - Právo ve veřejné správě - B0421A220006
program - International and European Law - N0421A220002
program - Erasmus -nabídka pro zahraniční studenty

Celouniverzitní nabídka - předměty kategorie "C" 2021/2022

 

 

Rozvrhy výuky

PRO LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Studijní program - M0421A220005 - Právo a právní věda
1. ročník
2. ročník

(Poznámka: - včetně rozvrhu pro účastníky CŽV - sudé pátky - rotunda)
Studijní program - M6805 - Právo a právní věda, obor Právo
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Studijní program - B0421A220006 - Právo ve veřejné správě
1. ročník
2. ročník
Studijní program - B6804 - Právní specializace, obor - Právo ve veřejné správě
3. ročník
(Poznámka: - studenti 3. ročníku si zapíší volitelnou disciplínu SZZ.)
Studijní program - N6701 - Politologie, obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo
1. ročník
2. ročník
Upozornění: Zápis na předměty bude probíhat dle Vnitřní normy UP č. R-B-20/02-ÚZO2 (ke stažení pod záložkou Harmonogram ak. roku) - žádosti o změnu termínu zápisu jsou tudíž zcela bezpředmětné.
Žádáme studenty, aby neurgovali navyšování již event. vyčerpaných kapacit seminárních skupin, příp. povinně volitelných předmětů. Kapacity seminárních skupin jsou stanoveny podle aktuálního počtu zapsaných studentů v ročníku a budou fakultním rozvrhářem v případě potřeby průběžně navyšovány. (Dle Příkazu rektora však bude mít fakultní rozvrhář přístup do systému k navyšování kapacit v určených termínech uzavřen, takže v tuto dobu nebude navyšování kapacit prováděno).
Kapacity povinně volitelných předmětů ("B") byly stanoveny na základě požadavku vyučujících - v průběhu předzápisu nebudou navyšovány.