Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejíž 16. ročník proběhne ve dnech 3. 11. 2023 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého, představuje jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů především mladších vědců.
Věříme, že 16. ročník Olomouckých debat mladých právníků bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.
V letošním roce jsme zvolili tematické zaměření jednotlivých sekcí. 

Program konference

Program najdete ZDE.

Jednotlivé sekce a jejich anotace

1. Soukromé právo v recentní judikatuře vysokých soudů

Garant: doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.
Anotace:
Soukromé právo prochází díky jeho rekodifikaci dramatickým vývojem, který je mimo jiné formulován judikaturou vysokých soudů. Sekce se zaměří na analýzu a interpretaci teoretických i praktických otázek řešených judikaturou, a to ve všech oblastech soukromého práva. Přednášející by měli ve svých příspěvcích seznámit posluchače s konkrétními rozhodnutími vysokých soudů týkajícími se aplikace právních nástrojů obsažených v soukromoprávních předpisech. Tématem příspěvku nemá být pouze část informativní, nýbrž i vlastní kritická úvaha přednášejícího ohledně vhodnosti (dogmatické správnosti) judikatorních závěrů, tak aby po příspěvku mohla následovat širší diskuse s ostatními účastníky sekce.

 

2. Aktuální otázky účastenství ve správním řízení podle zvláštních zákonů

Garant: JUDr. Monika Horáková, Ph.D., JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D.
Anotace:
Správní řízení podle zvláštních právních úprav vykazuje celou řadu odlišností od právní úpravy, obsažené ve správním řádu. Jednou z nich je specifické vymezení účastenství v řízení, právního postavení účastníků a postupů při realizaci jejich práv a povinností v daném řízení. Cílem sekce je zhodnotit přínosy specifik právní úpravy a otevřít diskusi nad institutem účastenství se zaměřením na procesní pozici účastníků řízení při uplatňování jejich práv, včetně práva na soudní ochranu. Sekce je otevřená příspěvkům věnovaným aktuálním otázkám účastenství podle zvláštních zákonů, a to jak ve světle novelizací příslušných úprav jednotlivých správních odvětví, tak ve světle relevantní soudní judikatury.

 

3. Osobnosti středoevropské civilistiky

Garant: doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
Anotace:
Sekce bude věnována (již nežijícím) osobnostem soukromoprávní vědy, které měly nějaký vztah k českým zemím (předci, rodiště či působiště) - tedy civilistice (včetně romanistiky) česko- i německojazyčné, případně také rusko- či ukrajinskojazyčné (v případě meziválečného exilu v ČSR). Příspěvek může mít biografické, tematické či biograficko-tematické zaměření.

 

4. Problematika duševního vlastnictví

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Anotace:
Příspěvky z práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví a souvisících otázek nekalé soutěže nebo ochrany spotřebitele. Zaměření na ochranu nebo výkon jednotlivých práv duševního vlastnictví z hlediska práva mezinárodního, práva EU a práva českého nebo právních řádů cizozemských. Rozbor aktuální judikatury včetně správních rozhodnutí.
 

5. Ústavní právo - prezentace výzkumu

Garant: doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Anotace:
Cílem sekce ústavního práva je vzájemné setkání mladých vědeckých pracovníků z různých fakult, primárně doktorandů či post-doktorandů věnujících se oboru ústavního práva či některému z oborů příbuzných, prezentace jejich aktuálního výzkumu typicky souvisejícího s přípravou disertační, či jiné kvalifikační práce, a diskuse k jednotlivým prezentovaným tématům, popř. k dalším aktuálním otázkám ústavního práva. 

 

6. International Legal Aspect of War in Ukraine 

Garant: Ass. Prof. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D.
Anotace:
This panel focuses on international legal aspects of war in Ukraine triggered by the Russian act of aggression on 24th February 2022. Contributions might cover various issues and areas, including – and not limited to – use of force (ius contra bellum), law of armed conflicts (ius in bello), sanctions, crimes under international law (international criminal law), state responsibility, reparations, human rights (and its application in armed conflicts), international protection (refugees), etc. The panel is held in English.

Informace pro zájemce o účast

Elektronickou přihlášku odešlete nejpozději do 15. 10. 2023.

Organizátoři konference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány.

V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference.

 

Sborník z konference nebude, ale články je možné zasílat do redakce Acta luridica do 30. 11. 2023

Elektronická adresa redakce:
redakce.aio@upol.cz
Tel: +420 605 825 540
Více informací zde.

Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 500 Kč nebo 20 € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference). Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v eurech). Hotovostní platby nepřijímáme.

Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do 15. 10. 2023. Jednou uhrazené poplatky nevracíme. 

 

V případě, že potřebujete, aby byla pro vysílající instituci vystavena faktura, do přihlášky prosím uveďte IČ a DIČ vysílající instituce. Pokud potřebujete, na místě konání konference obdržíte potvrzení o provedené platbě. Potvrzení o účasti na konferenci posíláme až po konferenci elektronicky.

 

Doktorandi Právnické fakulty UP v Olomouci konferenční poplatek neplatí.

 

KORUNOVÝ ÚČET
č. účtu: 19-1096330227/0100 - KB, a.s.
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

EUROVÝ ÚČET
č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s.
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Fakturační údaje fakulty:
Právnická fakulta UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
779 00 Olomouc

 


embed google map

 

Pokud k nám pojedete autem, zaparkovat můžete např. na ulici 17. listopadu nebo v garážích nákupního centra Šantovka.

Pokud se rozhodnete dát přednost MHD, na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci využijte tramvaj číslo 1, 5 nebo 7 a poté vystupte na zastávce Envelopa. Odtud je to pěšky cca 100 metrů.

Schéma sítě městské hromadné dopravy


Kontakty

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
E-mail: renata.sinova@upol.cz
Tel: 585 637 708

Mgr. Markéta Sýkorová
koordinátorka fakultních akcí a referentka pro oblast praxí a stáží
E-mail: marketa.sykorova@upol.cz
Tel: 585 637 683

 

V případě, že konferenci nebudeme moci z důvodu pandemických opatření konat fyzicky, přikročíme k on-line alternativě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)