Vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejíž 13. ročník proběhne ve dnech 11. - 12. 10. 2019 v prostorách Pevnosti poznání, představuje jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů především mladších vědců.

Věříme, že 13. ročník Olomouckých debat mladých právníků bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Téma letošního ročníku konference: Výzvy demokracie

Hosty plenární sekce budou JUDr. Jan Grinc, Ph.D. (Karlova univerzita v Praze), JUDr. David Hejč, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) a doc. JUDr. Marianna Novotná, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnave).

Program konference

Podrobný program konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019 a jednání v jednotlivých sekcích pdf

Informace pro zájemce o účast

Elektronickou přihlášku odešlete nejpozději do 31. 8. 2019. Konference se každý rok těší hojné účasti, proto máte-li zájem zúčastnit se 13. ročníku, neváhejte a přihlaste se včas. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě většího počtu zájemců bude rozhodovat nikoliv jen čas odeslání přihlášky, ale také čas přijetí kompletní přihlášky a uhrazení konferenčního poplatku. Kompletní přihláškou je taková přihláška, ve které jsou uvedeny veškeré požadované údaje, tedy i název příspěvku a anotace. Program bude sestavován tak, aby umožnil důstojnou prezentaci příspěvku a následnou diskusi, proto si pořadatelé vyhrazují právo z přihlášených příspěvků dle anotací vybrat ty, které budou zařazeny do programu konference k prezentaci.

V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference a není zahrnuto ubytování, které si účastníci zajišťují sami.

Pokyny pro zpracování příspěvku

Výstupem každého ročníku konference je recenzovaný sborník v elektronické podobě. Dovolujeme si upozornit účastníky, že příspěvek, který nebude dodán v podobě dle níže uvedených pokynů, bude odmítnut a účastník bude vyzván, aby příspěvek opravil, neučiní-li tyto opravy v době stanovené organizačním týmem, nebude jeho příspěvek vybrán k publikaci. Vzhledem ke snaze zachovat aktuálnost informací obsažených v příspěvcích, čehož může být dosaženo jedině včasným vydáním publikačních výstupů z konference, nebudou příspěvky dodané po výše uvedené lhůtě akceptovány. Součástí editace sborníku není jazyková korektura textů, za formální správnost tedy ručí autor textu. Společně s textem příspěvku zašle každý účastník rovněž jeho recenzní posudek - více informací níže.

Tematické zaměření příspěvku:

 • příspěvek se musí týkat tématu vymezeného pro jednotlivý ročník konference. Nebude-li příspěvek účastníka souviset s tématem konference, nebude publikován.

Jazyk příspěvku:

 • český, slovenský nebo anglický

Základní požadavky:

 • odeslat do 30. 10. 2019 na mail olomouckedebaty@upol.cz,
 • příspěvek posílat vždy společně s recenzním posudkem,
 • textový editor Microsoft Word,
 • neformátovat (neodrážet, nevkládat rejstříky a obsahy, nepoužívat formáty nadpisů atd.),
 • stránky nečíslovat

Rozsah příspěvku:

 • min. 6.000 a max. 18.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá anotace, rejstřík, bibliografie apod.)

Forma příspěvku:

 • Název příspěvku (česky/slovensky)
 • Název příspěvku (anglicky)
 • Jméno, příjmení, titul autora a působiště autora
 • Jméno, příjmení a titul recenzenta příspěvku
 • Klíčová slova česky/slovensky a anglicky (heslovitě - maximálně 30 slov)
 • Resumé (česky/slovensky)
 • Resumé (anglicky)
 • Text příspěvku (vnitřně členit - úvod, kapitoly/podkapitoly, závěr)
 • Seznam použitých zdrojů

Citační norma a pokyny:

Pokyny pro zpracování recenzního posudku

Každý recenzní posudek zpracovaný školitelem autora příspěvku či jiným vědeckým pracovníkem, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Název příspěvku
 • Jméno, příjmení, titul autora
 • Jméno, příjmení, titul recenzenta
 • Působiště recenzenta
 • Text recenze (maximálně 100 slov)
 • Doporučení k publikaci

Místo konání

Pevnost poznání Olomouc, kde se konference koná, sídlí v areálu Korunní pevnůstky v historickém centru Olomouce na adrese:

17. listopadu 7
779 00 Olomouc

GPS: 49,592896 17,257982

Pokud k nám pojedete autem, zaparkovat můžete např. na ulici 17. listopadu nebo v garážích nákupního centra Šantovka.

Pokud se rozhodnete dát přednost MHD, na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci využijte tramvaj číslo 1, 5 nebo 7 a poté vystupte na zastávce Envelopa. Odtud je to pěšky cca 500 metrů.

Budova má bezbariérový přístup.

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 1.700,- Kč nebo 67,- € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference - coffee breaky, páteční večerní raut a sobotní oběd). Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v EURech). Hotovostní platby nepřijímáme. Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do 31. 8. 2019. Jednou uhrazené poplatky nevracíme. Pokud chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Každý účastník na místě konání konference obdrží potvrzení o provedené platbě. Pokud potřebujete vystavit fakturu ještě před uhrazením účastnického poplatku, informujte o této skutečnosti organizátory konference na e-mailu olomouckedebaty@upol.cz.

KORUNOVÝ ÚČET

č. účtu: 19-1096330227/0100 - KB, a.s.
variabilní symbol: 997100161

EUROVÝ ÚČET

č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s.
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx
variabilní symbol: 997100161

Fakturační údaje fakulty:

Právnická fakulta UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Sborníky

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2019: Výzvy demokracie

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2018: Právo v globalizované společnosti

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2017: Právo jako diskurz

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2016: Právo v proměnách času. 10 let debatování mladých právníků - sborník v tištěné podobě možno zakoupit

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2015: Kontroverzní názory v právu

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2014: Autonomie jednotlivce

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2013: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2012: Limity práva

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2011: Právo v umění a umění v právu

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2010: Principy a zásady v právu - teorie a praxe

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2009

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2008: Aktuální otázky normotvorby - Právo na spravedlivý proces

Sborník Olomouckých debat mladých právníků 2007

Kontakty

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
olga.pouperova@upol.cz

JUDr. Tereza Chadimová
tereza.chadimova@upol.cz

Mgr. Sabina Čamdžićová
sabina.camdzicova01@upol.cz

Mgr. Zuzana Řezníčková, Ph.D.
zuzana.reznickova@upol.cz

Adresa:

"Olomoucké debaty mladých právníků"
PF UP
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc
Česká republika

Email:

olomouckedebaty@upol.cz

Partneři letošního ročníku