Doc. PhDr. PAVEL HLAVINKA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7707

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.34

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (21. 4. 2009 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hlavinka P. Origin of Europe and its changes. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2019. (ČLÁNEK)
Hlavinka P. Freedom in the context of political power in European political thoughts : H. Arendt, J. Patočka a V. Bělohradský. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2017. (ČLÁNEK)
Hlavinka P. Phänomenologische Psychologie der Daseinsanalyse und die Spiritualität. Daseinsanalyse – Jahrbuch fur phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. 2012. (ČLÁNEK)
Hlavinka P. Dějiny filosofie. 2021. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hlavinka P. MYŠLENÍ SVOBODY U MARTINA HEIDEGGERA. FILOZOFIA. 2024.
Hlavinka P. THE ETHICS OF PLAY AND LEISURE THROUGH THE LENS OF DASEINSANALYSIS. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2023.
Hlavinka P. An outline of the history of the origin of the phenomenological approach. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2017.
Hlavinka P. Psychopatologie pohledem daseinsanalýzy. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Hlavinka P. Psychopatology from the aspect of the Daseinsanalysis. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Hlavinka P. Psychoterapist possibilities of Daseinsanalysis. Daseinsanalyse. Jahrbuch fur phanomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Internationale Vereinigung fur Daseinsanalyse. 2016.
HLAVINKA P. Bossova daseinsanalytická fenomenologie snění, motivace a smrtelnosti. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2012.
HLAVINKA P. Dualita vědomí-nevědomí a tělo-duše v daseinsanalýze Medarda Bosse. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2011.
Jirásek I., Hlavinka P. Gymnosofia - moudrost nahoty. Filozofia. 2010.
Hlavinka P. Karma ve védách a u Šankary. Nový Orient. 2010.
Hlavinka P. O putování Člověka. Gymnasion. 2005.
Hlavinka P. Daseinsanalýza a spirituální vývoj. Filosofický časopis. 2003.
Hlavinka P. Dasinsanalytická psychopatologie a posychoterapie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2003.
Hlavinka P. Vybrané problémy Bossovy dasinsanalýzy. Československá psychologie. 2003.
Hlavinka P. Být sám sebou. Psychologie dnes. 2002.
Hlavinka P. Nauka o čakrách a jemných tělech. Česká kinantropologie. 2002.
Hlavinka P. Dějinný nárys fenomenologického přístupu a existenciální analýza. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Hlavinka P. Revize pojmu vědomí v daseinsanalýze. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hlavinka P. K pojmu péče v daseinsanalytické psychoterapii. In Mlčák Z. (Eds.) Psychologické aspekty pomáhání 2014 Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2015.
Hlavinka P. Etické aspekty konfucianismu a taoismu. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Hlavinka P. Nauka o karmě v indické advaitavédantě. In . (Eds.) Jednota a mnohost . Sborník z mezinárodní konference. 2008.
Hlavinka P. Etika v práci psychologa. In Sobotková I. (Eds.) Prožívání sebe a měnícího se světa. 2007.
Hlavinka P. Patočkova dějinná Evropa. AUPO - Facultas Philosphica - Politologica 1. 2003.
Hlavinka P. Pohyby těla jako pohyby mysli. Tělesná kultura. 2003.
Hlavinka P. Pojem událost u M. Heideggera. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica. 2003.
Hlavinka P. Pojednání o volném čase. Sborník příspěvků z m,ězinárodní konference na FTK UP. 2002.
Hlavinka P. Přirozený svět a pohyby lidské existence u Jana Patočky. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Hlavinka P. Svoboda u myslitelů ovlivněných M. Heideggerem. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Hlavinka P. Transcedental possibilities of human being or illusions of body. Physical culture as a component of culture. 2001.
Hlavinka P. Daseinsanalytická revize pojmu vědomí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica. 2000.
Hlavinka P. Existenciální motivace na pozadí akceptace a překonání úzkostného ladění. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Hlavinka P. Faktualita a iluze těla. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia uspořádaném na FTK UP. 2000.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti v západním a východním myšlení. Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti ve východním a západním myšlení. In Horák S. (Eds.) Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Hlavinka P. Tělesnost v existenciálních filosofiích. In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
KNIHA - CELEK
Hlavinka P. Etika. 2013.
Hlavinka P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2008.
Hlavinka P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Dějiny filosofie jasně a stručně. 2008.
Hlavinka P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Hlavinka P. Sex Education and Tantra. Exploring Sexuality and Spirituality - An Introduction to an Interdisciplinary Field. 2020.
Hlavinka P. Teoretická, opraktická a právní filozofie Imanuela Kanta. Dějiny právní filozofie. 2002.
Hlavinka P. Doslov ke knize A. Schopenhauera "Metafyzika lásky". Životní moudorst. 1998.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Hlavinka P. Tao. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Evropské politické myšlení KPO/MEPM ZS 2
Etika KPO/METIK LS Se 2
Filosofická propedeutika KPO/MFIL ZS 2
Psychohygiena KPO/MPHYG ZS Se 2
Psychohygiena KPO/MPHYG LS Se 2
Psychologie pro právníky KPO/MPSY LS 2
Sociální psychologie a interaktivní soc KPO/MSPSY ZS Se 2
Evropské politické myšlení KPO/PEPM ZS 2
Psychohygiena KPO/PSHYG ZS Se 2
Psychohygiena KPO/PSHYG LS Se 2
Sociální psychologie a interaktivní soc KPO/PSPSY ZS Se 2
Psychologie pro právníky KPO/BPSY LS 2
Filosofická propedeutika KPO/BFIL ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)