Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih

Pondělí 31. srpen 2020, 12:15

Ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP uděluje rektor každý rok autorům vybraných odborných knih z řad zaměstnanců UP Čestné uznání. Text vyhlášení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům odborných knih 2020 je uveden v přiloženém dokumentu, dále je připojen průvodní list. Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže je k dispozici zde. Návrhy se přijímají do 30. září 2020 na oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty.

Zpět