Konference

Aktuálně

Soudní přezkum aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy
4.12.2023  | 9:30 - 15:30 | PF UP, Budova B, Učebna MS1
Přihlašování: https://forms.office.com/e/Um2s4vjY2h

Trestní právo ve věku AI: synergie a výzvy
7.12.2023  | 16:00 - 20:00 | Envelopa Hub Olomouc
Přihlašování: https://tinyurl.com/Trestni-pravo-ve-veku-AI

10 let účinnosti občanského zákonníku
17. - 18. 1. 2024 | PF UP, Budova B, Aula

Přihlašování: https://rapl.upol.cz/webPages/10LetUcinnostiiObcanskehoZakoniku.html

10 let účinnosti občanského zákoníku

Konference bude ve vybraných blocích analyzovat právní úpravu v občanském zákoníku z roku 2012, zaměřovat se na problémy rozdílného výkladu a budoucnost aplikační praxe.

www.pf.upol.cz/10uoz/

Mediace

Mezinárodní vědecká konference, která se na půdě PF UP koná jednou za dva roky, avšak pokaždé je jejím cílem interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek výkonu mediace v České republice s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi.

Konference se odvíjí ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy. Tradičními tématy jsou teorie a výzkum mediace, právní podmínky výkonu mediace, profese mediátora, vzdělávání v mediaci, praxe mediace v různých aplikačních oblastech, mediační přístupy a styly a mnohá další.

www.pf.upol.cz/mediace/

Olomoucké právnické dny

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná. První ročník se uskutečnil v roce 2007.

Konference se koná vždy na jaře a již tradičně se odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

www.pf.upol.cz/opd/

Soudní přezkum aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy

Konference je organizována Právnickou fakultou Univerzity Palackého Olomouci ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem.
Vystupující se zaměří na různé druhy aktů vydávaných v oblasti akademické samosprávy (a jejich právní formu) v kontextu tomu odpovídajících druhů řízení a žalobních typů v rámci správního soudnictví. Pozornost bude věnována jednak aktům zasahujícím do právní sféry studentů vysokých škol, jednak též aktům činěným v rámci organizačních vztahů uvnitř akademické samosprávy a jejich představitelů, v rámci pracovněprávních vztahů a podobně. 

www.pf.upol.cz/spavoas/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)