Režim Knihovny UP a fakultních poboček od 16. 10. 2020

Středa 14. říjen 2020, 13:50

V souladu s vládními nařízeními i opatřeními ze strany Univerzity Palackého dochází od pátku 16. 10. ke změně režimu univerzitní knihovny ve Zbrojnici a dalších poboček Knihovny UP na fakultách. Od 16. 10. je možné knihovny navštěvovat pouze za účelem půjčení a vrácení knih, případně skenování, kopírování nebo tisku. Nebude možné využívat prostory Knihovny UP ke studiu. Noční studovna ve Zbrojnici se uzavírá dnem 14. 10. 2020 od 22:00 hodin.

V reakci na tuto změnu režimu Knihovna UP opět zavádí možnost půjčení prezenčních knih na jeden týden. Knihy je možné vracet v knihovnách nebo do biblioboxů (před vrátnicí Zbrojnice, před LF, před PřF na Envelopě a před FTK). Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě na e-mailu vypujcka@upol.cz je možné vracené knihy zaslat doporučeně poštou.

Maximální počet výpůjček na čtenářském kontě studenta je 15. Provoz Knihovny UP se nadále řídí platným Knihovním řádem a z něj plynoucími sankcemi za nedodržení výpůjční lhůty a pozdní vrácení knih (absenčních i prezenčních).

Detaily k režimu na jednotlivých pobočkách knihovny či užitečné kontakty najdete na webu Knihovny UP.

Zpět