Právnická fakulta získala ke spolupráci třetí gymnázium

Cedulka s označením Fakultní škola PF UP bude viset na budově gymnázia.
Foto: Eva Hrudníková
pátek 23. únor 2018, 15:30 – Text: Eva Hrudníková

Na tři se zvýšil počet středních škol, se kterými bude úzce spolupracovat právnická fakulta. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ může od tohoto týdne užívat olomoucké Gymnázium Čajkovského. Podepsaná smlouva zavazuje školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí.

U podpisu rámcové smlouvy se sešli zástupci obou škol. „Jsem velmi ráda, že se nám daří, a to poměrně rychle, rozšiřovat síť fakultních škol. Z vašeho gymnázia už nyní máme řadu studentů i absolventů. Vaši žáci se také úspěšně zapojují do naší soutěže – Mezinárodního středoškolského Moot Courtu. Letos je přihlášených šest týmů. Rádi bychom ke studiu a zájmu o právo motivovali další,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka právnické fakulty.

Čtvrteční schůzka na právnické fakultě nebyla jen formálním setkáním, ale padla na ní řada konkrétních nápadů. „Dohodli jsme se, že připravíme jednorázové workshopy zaměřené na pracovní právo, spotřebitelské právo nebo daně. Zkusíme také otevřít zájmový kroužek u nás na fakultě. Velmi stojíme i o spolupráci na projektu Emise,“ naznačila Veronika Tomoszková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, která za PF UP koordinuje spolupráci s fakultními školami. Ze strany gymnázia bude spolupráci rozvíjet Michal Brumar, který je absolventem navazujícího magisterského studijního programu na PF UP.

Objevil se i nápad na spolupráci po jazykové stránce, do které by se zapojili studenti práv z programu Erasmus+. Řada z nich totiž hovoří španělsky a Gymnázium Čajkovského má bilingvní šestiletý program ve španělštině.

„Podepsání smlouvy považuji za velmi pozitivní pro naši školu, pro naše žáky i pedagogy. Všechny nápady, které jsme na schůzce probírali, jsou velmi zajímavé. Těším se na jejich uskutečnění,“ zhodnotil Radek Čapka, ředitel Gymnázia Čajkovského. Zřejmě úplně prvním krokem ke sblížení obou škol bude turnaj ve volejbale nebo fotbale, který se uskuteční v moderním sportovním areálu gymnázia v Čajkaréně.

Už před podepsáním smlouvy obě školy spolupracovaly. Studenti práv v rámci svého předmětu Právo pro každý den 2, vedli na gymnáziu výukové bloky zaměřené na právo. Výuka byla součástí základů společenských věd.

Právnická fakulta již dříve podepsala smlouvu o spolupráci se dvěma středními školami. Fakultní školou PF UP už je Slezské gymnázium v Opavě a Gymnázium Olomouc – Hejčín.