Přijímací řízení – informace pro uchazeče

čtvrtek 26. březen 2020, 16:40 – Text: PF UP

Milí uchazeči,

děkujeme Vám za zájem studovat na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ubezpečujeme Vás, že jsme si vědomi současné situace a budeme přijímací řízení přizpůsobovat jejímu vývoji tak, aby pro Vás zůstalo právo ucházet se o přijetí zachováno.

Přijímací řízení na PF UP je založeno na výsledcích dosažených v Národních srovnávacích zkouškách společnosti SCIO. Jejich termíny se podle aktuálních informací posouvají, proto i PF UP posune harmonogram přijímacího řízení tak, aby bylo možné zohlednit výsledky všech termínů NSZ. Také ovšem záleží, kdy se budou konat maturitní zkoušky, neboť ukončení středoškolského studia je zákonnou podmínkou přijetí na vysokou školu - počítáme s odložením termínu pro zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení, pokud to bude situace vyžadovat. Dle současného výhledu očekáváme, že by rozhodnutí o přijetí v první vlně mohla být vydána 23. 6. 2020. Pokud se termíny státních maturitních zkoušek nebo NSZ oproti současnému výhledu změní, jsme připraveni reagovat posunem našeho harmonogramu přijímacího řízení. 

Kromě termínů zůstávají všechny ostatní aspekty přijímacího řízení nedotčeny.

Doplněk pro uchazeče o navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo:
Pro přijetí je nutné doložit také vysokoškolský diplom. Dle současného výhledu očekáváme, že by rozhodnutí o přijetí v první vlně mohla být vydávána po 29. 6. 2020. Pokud se termíny státních závěrečných zkoušek na VŠ nebo NSZ oproti současnému výhledu změní, jsme připraveni reagovat posunem našeho harmonogramu přijímacího řízení. 

Václav Stehlík, děkan PF UP v Olomouci
V Olomouci 26. března 2020

Zpět