Doc. PhDr. Pavel Hlavinka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637630

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.61

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (21. 4. 2009 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hlavinka P. Tantric Traditions in the Spiritual Teaching of Guru Jára. The Journal of CESNUR. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Hlavinka P. An outline of the history of the origin of the phenomenological approach. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2017.
Hlavinka P. Freedom in the context of political power in European political thoughts : H. Arendt, J. Patočka a V. Bělohradský. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2017.
Hlavinka P. Psychopatologie pohledem daseinsanalýzy. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Hlavinka P. Psychopatology from the aspect of the Daseinsanalysis. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Hlavinka P. Psychoterapist possibilities of Daseinsanalysis. Daseinsanalyse. Jahrbuch fur phanomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Internationale Vereinigung fur Daseinsanalyse. 2016.
HLAVINKA P. Bossova daseinsanalytická fenomenologie snění, motivace a smrtelnosti. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2012.
Hlavinka P. Phänomenologische Psychologie der Daseinsanalyse und die Spiritualität. Daseinsanalyse – Jahrbuch fur phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. 2012.
HLAVINKA P. Dualita vědomí-nevědomí a tělo-duše v daseinsanalýze Medarda Bosse. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2011.
Jirásek I., Hlavinka P. Gymnosofia - moudrost nahoty. Filozofia. 2010.
Hlavinka P. Karma ve védách a u Šankary. Nový Orient. 2010.
Hlavinka P. O putování Člověka. Gymnasion. 2005.
Hlavinka P. Daseinsanalýza a spirituální vývoj. Filosofický časopis. 2003.
Hlavinka P. Dasinsanalytická psychopatologie a posychoterapie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2003.
Hlavinka P. Vybrané problémy Bossovy dasinsanalýzy. Československá psychologie. 2003.
Hlavinka P. Být sám sebou. Psychologie dnes. 2002.
Hlavinka P. Nauka o čakrách a jemných tělech. Česká kinantropologie. 2002.
Hlavinka P. Dějinný nárys fenomenologického přístupu a existenciální analýza. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Hlavinka P. Revize pojmu vědomí v daseinsanalýze. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hlavinka P. K pojmu péče v daseinsanalytické psychoterapii. In Mlčák Z. (Eds.) Psychologické aspekty pomáhání 2014 Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2015.
Hlavinka P. Etické aspekty konfucianismu a taoismu. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Hlavinka P. Nauka o karmě v indické advaitavédantě. In . (Eds.) Jednota a mnohost . Sborník z mezinárodní konference. 2008.
Hlavinka P. Etika v práci psychologa. In Sobotková I. (Eds.) Prožívání sebe a měnícího se světa. 2007.
Hlavinka P. Patočkova dějinná Evropa. AUPO - Facultas Philosphica - Politologica 1. 2003.
Hlavinka P. Pohyby těla jako pohyby mysli. Tělesná kultura. 2003.
Hlavinka P. Pojem událost u M. Heideggera. ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica. 2003.
Hlavinka P. Pojednání o volném čase. Sborník příspěvků z m,ězinárodní konference na FTK UP. 2002.
Hlavinka P. Přirozený svět a pohyby lidské existence u Jana Patočky. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Hlavinka P. Svoboda u Martina Heideggera. AUPO - Iuridica 4/2002. 2002.
Hlavinka P. Svoboda u myslitelů ovlivněných M. Heideggerem. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Hlavinka P. Transcedental possibilities of human being or illusions of body. Physical culture as a component of culture. 2001.
Hlavinka P. Daseinsanalytická revize pojmu vědomí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica. 2000.
Hlavinka P. Existenciální motivace na pozadí akceptace a překonání úzkostného ladění. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Hlavinka P. Faktualita a iluze těla. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia uspořádaném na FTK UP. 2000.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti v západním a východním myšlení. Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Hlavinka P. Nástin pojetí tělesnosti ve východním a západním myšlení. In Horák S. (Eds.) Olympijské ideály v současném světě. 1999.
Hlavinka P. Tělesnost v existenciálních filosofiích. In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
KNIHA - CELEK
Hlavinka P. Etika. 2013.
Hlavinka P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2008.
Hlavinka P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Dějiny filosofie jasně a stručně. 2008.
Hlavinka P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Hlavinka P. Teoretická, opraktická a právní filozofie Imanuela Kanta. Dějiny právní filozofie. 2002.
Hlavinka P. Doslov ke knize A. Schopenhauera "Metafyzika lásky". Životní moudorst. 1998.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Hlavinka P. Tao. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.