JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637667

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.04

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rabinská I. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v Rakousku. In Knoll V. (Eds.) Naděje právní vědy, Býkov 2007. 2008.
Rabinská I. Důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Rabinská I. Několik poznámek k zamítnutému vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Rabinská I. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob ve vybraných evropských státech. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Ščerba F., COUFALOVÁ B., RABINSKÁ I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. 2009.
ŠČERBA F., COUFALOVÁ B., Rabinská I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 3., doplněné vydání. Leges, Praha. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.7. vydání. 2019.
Rabinská I. Právo a jeho členění, právní věda. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Správní řízení. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Trestní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Hrušáková M., Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a mládeži. Trestní právo hmotné. 3. přapracované a aktualizované vydání. Obecná část. Zvláštní část. 2008.
JELÍNEK J., RABINSKÁ I. Stížnost (kapitola 26). Trestní právo procesní. 2007.
Rabinská I. Trestní právo hmotné . Obecná část, Zvláštní část - kapitola XXVI. Jelínek, J.a kol.: Trestní právo hmotné . Obecná část, Zvláštní část. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.
RECENZE
RABINSKÁ I. Obhájce v trestním řízení. Kriminalistika. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.