JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637667

Centrum pro klinické a právní vzdělávání

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.51

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chadimová T. Globalizace společnosti a její vliv na východiska mediace ve správním právu. In Čamdžićová S., Kopečný Z. (Eds.) Právo v globalizované společnosti. 2018.
Madleňáková L., Kopečný Z. Jsou trestněprávní důsledky řízení pod vlivem alkoholu pro pachatele závažnější než důsledky správněprávní? In Maslen M. (Eds.) Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť. 2014.
Kopečný Z. Možnosti a limity použití agenta v boji proti organizovanému zločinu. In Jelínek J. (Eds.) Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). 2014.
Kopečný Z. PERSPEKTÍVY VZNIKU ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE. In Kyseliová Z. (Eds.) Milníky práva vo stredoeurópskom priestore 2013. 2013.
Kopečný Z. Soudce versus porota na podkladu knihy G. Perraulta - Červený pulovr. In Hamuľák O. (Eds.) Právo v umění a umění v právo. 2012.
KNIHA - CELEK
Coufalová B., Ščerba F., Kopečný Z. Případové studie z trestního práva. 2018.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M., Nett A., Burda E., Čentéš J., Kopečný Z., Nováková M., Jiříček P. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Pouperová O., Kopečný Z. Trestné činy tiskové. Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta - Ty. 2020.
Kopečný Z., Syková A. Trestní právo evropské - trestní právo v evropských souvislostech. In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2017.
Kopečný Z. Protiteroristická politika EU - role Eurojustu a Eruopolu v boji proti terorismu. Trestná právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.