Ing. Jana Bellová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637700

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.59

odborný asistent

ČLÁNEK
Bellová J. Economic and legal aspects of tackling obesity around the world. Studia Iuridica Cassoviensia. 2019.
Bellová J., Zlámal J., Bohanesová E. Investiční strategie pro finanční kapitál - 1.část. Daně a právo v praxi. 2019.
Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. Investiční strategie pro finanční kapitál - 2.část. Daně a právo v praxi. 2019.
Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování - 2.část. Daně a právo v praxi. 2019.
Bohanesová E., Bellová J., Zlámal J. Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování lidí - 1.část. Daně a právo v praxi. 2019.
Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. Finanční a daňové aspekty investiční činnosti. Daně a právo v praxi. 2018.
Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. Srážky z mezd a příjmů u zaměstnavatelů a OSVČ - důchodové pojištění - 3.část. Daně a právo v praxi. 2018.
Bellová J., Zlámal J. Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018. Portál daňových poradců a účetních profesionálů. 2018.
Bellová J., Zlámal J. Specifické případy zápisů v daňové evidenci. Daně a právo v praxi. 2017.
Bellová J., Zlámal J. Specifické případy zápisů v daňové evidenci (2. část). Daně a právo v praxi. 2017.
Bellová J. The Road to and from Brexit. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2017.
Bellová J. The Analysis and Comparison of the Development of the Information Society in the Czech Republic and the EU. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2016.
Bellová J. Behavioural Economics and its Implications on Regulatory Law. International and Comparative Law Review. 2015.
Bellová J. Analysis of taxation and economic growth - insights, background and findings. International and Comparative Law Review. 2014.
Bellová J., Zlámal J., Kalábová L. Daňové aspekty poskytovatele zdravotní péče v postavení fyzických osob v roce 2014. Daně a právo v praxi. 2014.
Kalábová L., Bellová J., Zlámal J. Ekonomické předpoklady poskytování zdravotní péče v ČR. Medicína pro praxi. 2014.
Bellová J. Is inflation a tax? STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2014.
Bellová J., Zlámal J. Ekonomické základyy zdravotnictví a sociální politiky - 1.část. Zdravotnické fórum. 2013.
Bellová J., Zlámal J. Specifika tržního mechanismu ve zdravotnictví. Zdravotnické fórum. 2013.
Ivanová K., Klos R., Bellová J. Proces zavádění etického kodexu pro akademické pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. Medicínská etika & Bioetika. 2009.
BELLOVÁ J., Zlámal J. Vybrané aspekty DPH v kontextu s EU. Právo a podnikání. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bellová J. Nástroje a formy marketingového řízení ve zdravotnictví. In Zlámal J. (Eds.) Nástroje a formy marketingového řízení ve zdravotnictví. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bellová J. The analysis of the influence of computerization on the administrative burden for enterpreneurs. Part II. In Suchoža J., Husár J., Hučková R. (Eds.) Právo, Obchod, Ekonomika VI. 2016.
Bellová J. The impact of labour law contracts on the economy in selected countries.Part II. In . (Eds.) Právo, Obchod, Ekonomika V. 2015.
Bellová J., Bell I. Central Banks in Time of Crisis. In Suchoža J., Husár J. (Eds.) Právo, Obchod, Ekonomika IV. 2014.
Bellová J. Economics in English at the law faculty - insights, evaluation and drawbacks. In Vystrčilová R. (Eds.) PRÁVNÍ JAZYK - OD TEORIE K PRAXI LEGAL LANGUAGE - FROM THEORY TO PRACTICE. 2013.
Bellová J., Zlámal J. Ekonomická stránka poskytování zdravotní péče. In Ralbovská R. (Eds.) AWHP 2013. 2013.
Bellová J. Ekonomický pohled na otázku harmonizace daňové politiky členských států EU. In Červená K., Románová A., Karabinoš M. (Eds.) Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov. 2013.
Bellová J., Bell I. Impact of legal regulations on economic growth. Právo, obchod, ekonomika III. 2013.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J. Ekonomická integrace. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. 2012.
BOHANESOVÁ E., BELLOVÁ J. Matematický princip leasingu. In . (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Bellová J., Zlámal J. Veřejný sektor a jeho financování. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2010.
BELLOVÁ J. Marketing ve zdravotnictví. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2008.
KNIHA - CELEK
Bellová J., Zlámal J., Blažek J., Vévoda J., Vomáčka D., Vítek K. Management zdravotnictví I. 2019.
Bellová J. Basic Economics. 2017.
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management - Základy managementu - Cvičebnice - Zadání. 2016.
Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management. Základy managementu. Cvičebnice - řešení. 2016.
Papoušková Z., Müllerová K., Bellová J., Martinák T. Peníze v právu a ekonomice. 2015.
Papoušková Z., Kohajda M., Bellová J., Matoušek P., Müllerová K., Veselá L. Vybrané instituty finančního práva v roce 2014. 2015.
Zlámal J., Bellová J., Haluza J. Právo. 2014.
Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J., Bačík P. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
Ivanová K., Juríčková L., Kliment P., Smékalová L., Lužný J., Špatenková N., Bellová J., Bužgová R., Vančura P. Advocacy for frail and incompetent elderly. 2013.
Papoušková Z., Kohajda M., Boháč R., Veselá L., Duračinská M., Koroncziová A., Bellová J., Matoušek P., Špírková T. Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. 2013.
Sýkora T., Havelka J., Zlámal J., Jára M., Bellová J. Minimum podnikatele. 2013.
Bellová J. Current economic issues. 2012.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J., MUSILOVÁ L. Ekonomika a legislativa pro optometristy. 2012.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J., MENDL Z., NAVRÁTILOVÁ P. Ekonomie. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J., Haluza J. Právo. 2011.
ZLÁMAL J., BAČÍK P., BELLOVÁ J. Základy managementu. 2011.
Bellová J., Zlámal J. Marketing. 2010.
Bellová J., Zlámal J. Základy ekonomie. 2010.
Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. Ekonomie nejen k maturitě V. Ekonomické výpočty a projekty. Ekonomie nejen k maturitě V. Ekonomické výpočty a projekty. 2009.
BOHANESOVÁ E., ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomie nejen k maturitě V: Ekonomické výpočty a projekty. Ekonomie nejen k maturitě V: Ekonomické výpočty a projekty. 2009.
Zlámal J., Bellová J. Ekonomika zubní ordinace. Ekonomika zubní ordinace. 2009.
Zlámal J., Bellová J. Ekonomika zubní ordinace. Ekonomika zubní ordinace. 2009.
Zlámal J., Bellová J. Účetnictví pro právníky. Účetnictví pro právníky. 2009.
Bellová J., Zlámal J. Základy účetnictví pro právníky. Účetnictví pro právníky. 2009.
Bellová J., Zlámal J. Základy účetnictví pro management zdravotnictví. Základy účetnictví pro management zdravotnictví. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Zlámal J., Bellová J. Marketing ve zdravotnictví. In Dokoupilová M., Bačík P., Bohanesová E. (Eds.) Management zdravotnictví I. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ivanová K., Smékalová L., Juríčková L., Kliment P., Bellová J. Statistical data in Czech Republic: Main results, difficulties, discussion. Advocacy for frail and incompetent elderly in Europe ADEL-third worskhop. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Bellová J. Basic Economics. 2017.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J., MUSILOVÁ Z. Ekonomie. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomika a marketing ve zdravotnictví. OP. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomika zubní ordinace. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Marketing. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J., BOHANESOVÁ E. Podniková ekonomika a management. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Základy účetnictví. ESF. 2011.
Zlámal J., Bellová J. Ekonomika zubní ordinace. Ekonomika zubní ordinace. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
ZPRÁVA
Ivanová K., Bellová J., Bužgová R., Juríčková L., Kliment P., Lužný J., Polášek V., Svoboda J., Špatenková N., Vančura P., Smékalová L. ADEL-ADVOCACIES FOR FRAIL AND INCOMPETENT ELDERLY IN EUROPE: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy-Výzkumná zpráva. In Smékalová L. (Eds.) ADEL-ADVOCACIES FOR FRAIL AND INCOMPETENT ELDERLY IN EUROPE: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy-VÝZKUMNÝ PROJEKT. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.