JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637815

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.06

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rosenkranzová O. Interpretace lidských práv veřejným ochráncem práv. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. Sborník z konference Olomoucké právnické dny pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. - 25. května 2018. 2018.
Červínek Z. Interpretační funkce poměřování. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. 2018.
Červínek Z. Interpretační funkce poměřování. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. 2018.
Červínek Z. K aplikaci testu proporcionality na socio-ekonomická práva. In Hapla M., Večeřa M. (Eds.) Weyrovy dny právní teorie 2016. 2016.
Červínek Z. Test vyloučení extrémní disproporcionality a doktrína derivativních ústavních norem: Studie standardů aplikovaných na přezkum ústavnosti správních sankcí majetkové povahy. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Červínek Z. Test racionality v judikatuře ÚS: Otázka intenzity přezkumu. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Kopa M., Tomoszek M., Červínek Z. Developments in Czech Constitutional Law: The Year 2016. In Albert R., Landau D., Faraguna P., Drugda Š. (Eds.) The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law. 2017.
SBORNÍK - CELEK
Tóthová M., Broz J., Svák J., Balog B., Rosenkranzová O., Červínek Z., Hrabovský L., Strážnická A., Hrebičková A., Paľko D., Fridrich B., Karola P. Lidská práva v soudní praxi. In Červínek Z. (Eds.) 2018.
Tóthová M., Broz J., Svák J., Balog B., Rosenkranzová O., Červínek Z., Hrabovský L., Strážnická A., Hrebičková A., Paľko D., Fridrich B., Karola P. Lidská práva v soudní praxi. In Červínek Z. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.