Mgr. Blanka Šafaříková

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637615

Katedra jazyků PF

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.29

Asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kulhajová B. Les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes,. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ?Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy? 2009.
KNIHA - CELEK
Černá L., Kulhajová B. Le Français juridique. Le Français juridique. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.