Mgr. PETRA MELOTÍKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637673

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.17

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Madleňáková L. Organizace správy církví: od první republiky. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Frumarová K. Organizace správy obrany státu a její specifika. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Škurek M. Organizace veřejné správy na úseku postihování přestupků. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Navrátilová M. Vývojové tendence v organizaci finanční správy. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy-vývojové tendence. 2014.
Vícha O. Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Pospíšilová S. Aktuální vývoj judikatury v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Melotíková P. Evropské rozměry ochrany osobních údajů. In Lenhartová K. (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012. 2012.
Sládeček V. K novele soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011. Sb.). 2012.
Vícha O. K zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Škurek M. Kasační stížnost ve světle novely soudního řádu správního č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. 2012.
Pouperová O. Kompetenční spory ústředních správních úřadů. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Frumarová K. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (vybrané aspekty). In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č.303/2011 Sb.). 2012.
MELOTÍKOVÁ P. Osobní údaje a soukromí ve filmové tvorbě. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. 2011.
Melotíková P. Personal Data Protection of Participants in Administrative Procedure. In . (Eds.) Current Issues of Administrative Procedure, English Part. 2010.
Melotíková P. Zásada neveřejnosti ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. 2010.
Melotíková P. Zpracování a ochrana osobních údajů účastníků správního řízení. In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv Eu a Rady Evropy na správní řízení v ČR a Polsku. 2010.
Melotíková P. Czech First Instance Administrative Procredure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Melotíková P. DOPORUČENÍ VÝBORU MINISTRŮ Č. (91) 10 O SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DRŽENÍ VEŘEJNÝCH ORGÁNŮ TŘETÍM STRANÁM ? NĚKOLIK POZNÁMEK. In . (Eds.) Rada Európy a verejná správa. Sborník příspěvků z česko-slovenské vědecké konference konané 21.- 22. května 2009 v Trnavě. 2009.
Melotíková P. Ochrana osobních údajů - několik poznámek. In Hamuľák J. (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Melotíková P. Nad judikátem o ochraně osobních údajů - zpřístupnění osobních údajů na internetových stránkách. In Knoll V., Karhanová M. (Eds.) Naděje právní vědy Býkov 2007. 2008.
Melotíková P. Nad vybranými rozhodnutími správních soudů v oblasti ochrany osobních údajů. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Melotíková P. Několik poznámek k zákonu o sociálních službách. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Melotíková P. Zákon o sociálních službách. In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Halířová G., Melotíková P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. 2015.
Halířová G., Melotíková P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. 2011.
Halířová G., Melotíková P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. 2010.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Melotíková P., Tomoszková V., Tomoszek M., Madleňáková L., Adameová Z., Kopa M. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. 2012.
Hamuľák O., Halířová G., Madleňáková L., Melotíková P., Piechowiczová L. Olomoucké debaty mladých právníků 2012 na téma : Limity práva. 2012.
HAMUĽÁK O., HAMUĽÁKOVÁ K., HALÍŘOVÁ G., MELOTÍKOVÁ P. Olomoucké debaty mladých právníků 2011 - Právo v umění a umění v právu. 2011.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2010. "Význam principů a zásad v právu". 2010.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. "Význam judikatury v právu". 2009.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.