JUDr. et Mgr. Lenka Veselá, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637800

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.13

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Veselá L. Elektronická evidence tržeb jako právně-ekonomický nástroj fungování státu. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Veselá L. Danový ráj. In . (Eds.) Daňové raje a zneužívanie daňového systému. 2018.
Veselá L. Den daňové svobody. In . (Eds.) MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ STÁTU. 2018.
Veselá L. Diskurz s Karlem Englišem nad únosností daní. In . (Eds.) Právo jako diskurz. 2018.
Veselá L. Nabídka volitelných předmětů na PF UP. In Řezníčková K. (Eds.) PERSPEKTIVY (VÝUKY) FINANČNÍHO PRÁVA. 2017.
Veselá L. Nejčastější daňové úniky v kompetenci celního úřadu. In Babčák V., Popovič A. (Eds.) I. slovensko-české dni daňového práva: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. 2017.
Veselá L. Evropské dimenze daňové kontroly. In . (Eds.) Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Veselá L. Základní zásady v rámci daňové kontroly. In . (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Halouzková L. Některé aspekty návrhu zákona o přiznání k majetku. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Halouzková L. Teoretické aspekty PPP projektů. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Řezníčková K., Kohajda M., Martinák T., Papoušková Z., Špírková T., Veselá L. Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn. 2016.
Papoušková Z., Kohajda M., Bellová J., Matoušek P., Müllerová K., Veselá L. Vybrané instituty finančního práva v roce 2014. 2015.
Papoušková Z., Kohajda M., Boháč R., Veselá L., Duračinská M., Koroncziová A., Bellová J., Matoušek P., Špírková T. Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. 2013.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční právo - věda, pedagogická disciplína a praxe. 2012.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční právo v období ekonomické krize. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Jánošíková P., Hrčka Š., Červená K., Bárková D., Řezníčková K., Kohajda M., Lamošová B., Sabó M., Špírková T., Martinák T., Veselá L. Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. In Řezníčková K. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)