JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637608

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.19

odborný asistent

ČLÁNEK
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Bezouška P., Hulmák M. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018.
Hulmák M., Bezouška P. Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby. Právní rozhledy. 2017.
Bezouška P., Havel B. Souběhy stále dokola - soukromoprávní pohled. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2014.
Bezouška P. Věřitel ve víru nového občanského zákoníku. Právní rádce. 2013.
Bezouška P., Trnka J. Je už jasno v úhradách víceprací? Právní rádce. 2012.
Bezouška P. Ke vztahu mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty. 2012.
Bezouška P. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Právní rozhledy. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bezouška P. Příčinná souvislost jako nechtěné dítě normativního textu? In Dolobáč M., Gregová Širicová Ľ. (Eds.) Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty. 2011.
Bezouška P. Základní východiska delitkní náhrady škody. In Novotná M., Jurčová M. (Eds.) Súkromné právo v európskej perspektíve. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Bezouška P. Komentář k § 2401. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Bezouška P. Komentář k § 2894 - 2971. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 2014.
Bezouška P. Komentář k § 3079. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Bezouška P. Bytová politika všude kolem. Občanské právo pro každého. 2013.
Bezouška P. Jednáme spíše platně, ale s riziky. Občanské právo pro každého. 2013.
Bezouška P. O co můžeme přijít, když se nestaráme? Občanské právo pro každého. 2013.
Bezouška P. Škodils? Nahraď! Občanské právo pro každého. 2013.
Hulmák M., Bezouška P., Doležal T., Psutka J. Úvod, závěr. Stará judikatura ve světle nových zákonů. 2012.
Bezouška P. Webová aplikace Judikatura. Stará judikatura ve světle nových zákonů. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Lucie MELZEROVÁ PFA Teoretické právní vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.