JUDr. Martina Küchlerová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637618

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

P1.59

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Küchlerová M. Překážka rei iudicatae a její aplikace u rozhodnutí procesní povahy. In Šmíd O., Demjanová R. (Eds.) Olomoucké dny soukromého práva. 2017.
Mácha A., Küchlerová M. Právně kontroverzní soudní rozhodnutí. In Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L. (Eds.) Kontroverzní názory v právu. 2015.
Küchlerová M., Mácha A. Omezení svéprávnosti z pohledu veřejného práva (procesní souvislosti). In Piechowiczová L., Madleňáková L. (Eds.) Autonomie jednotlivce. 2014.
KNIHA - CELEK
Vacová R., Šmíd O., Gregorová J., Küchlerová M., Juřátková P., Talanda A., Talandová I., Hrnčiříková M., Valentová L., Pochylá V., Čamdžićová S., Grausová K., Alexandra K., Kutnarová K. Výživné. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Základy správního soudnictví VPK/ZSS ZS 2
Správní soudnictví VPK/NSS ZS Se 8
Správní soudnictví VPK/NSS ZS 2